Робоча програма з дисципліни «Екологічне право» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL LAW" specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-04 Хаванська, О. Л. (2018) Робоча програма з дисципліни «Екологічне право» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL LAW" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-05-04 (1).pdf

Download(937kB) | Preview

Abstract

Використовуючи усі доступні форми навчання для повноцінного оволодіння студентами дисципліни «Екологічне право» з урахуванням особливостей предмета та метода правового регулювання природноресурсових, природоохоронних та еколого-безпечних правовідносин, сприяти опануванню студентами наукових тверджень, положень чинного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у реальній практиці правозахисної, правозастосовної, наукової та іншої діяльності. Викладання дисципліни носить науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової культури. Знання правових засад екологічної безпеки дозволяє студентам заздалегідь розпізнати екологічні правопорушення та виявити види юридичної відповідальності за такі правопорушення. Змістом навчальної дисципліни є: Поняття, предмет, метод і принципи екологічного права. Система та джерела екологічного права. Право власності на природні ресурси та право природокористування. Управління в галузі екологічних відносин. Правове регулювання використання та охорони земель. Правове регулювання використання та охорони вод. Правове регулювання використання та охорони надр. Правове регулювання використання та охорони лісів. Правове регулювання охорони та використання тваринного світу. Екологічна мережа України. Правове регулювання охорони та використання рослинного світу. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. Економіко-правовий механізм в екологічному праві. Забезпечення екологічної безпеки. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій та поводження з відходами. Екологічні права та обов’язки громадян. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Міжнародне право навколишнього середовища. Using all available forms of training for the full proficiency of the students in the discipline "Environmental Law" taking into account the features of the subject and method of legal regulation of natural resource, environmental and ecologically safe legal relations, to facilitate the mastery of the students' scientific statements, the provisions of the current environmental legislation, the acquisition of skills in its application in the real practice of human rights , law enforcement, scientific and other activities. Teaching discipline has a scientific and practical orientation for the formation of students of legal consciousness and a high legal culture. Knowledge of the legal principles of environmental safety allows students to recognize environmental violations in advance and identify types of legal liability for such offenses. The content of the discipline is: The concept, subject, method and principles of environmental law. System and sources of environmental law. Ownership of natural resources and the right to use natural resources. Management in the field of environmental relations. Legal regulation of use and protection of land. Legal regulation of water use and protection. Legal regulation of use and protection of mineral resources. Legal regulation of the use and protection of forests. Legal regulation of the protection and use of the animal world. Ecological Network of Ukraine. Legal regulation of the protection and use of the plant world. Legal regulation of the protection of atmospheric air. Economic and legal mechanism in environmental law. Ensuring environmental safety. Legal regulation of relations concerning emergency ecological situations and waste management. Environmental rights and obligations of citizens. Legal liability for environmental violations. International environmental law

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-04, екологічні відносини, право природокористування, екологічна ситуація, природні ресурси, охорона та використання природних ресурсів, ecological relations, the right of nature use, ecological situation, natural resources, protection and use of natural resources
Шифр: 07-05-04
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 07 Feb 2019 12:04
Last Modified: 07 Feb 2019 12:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13366

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year