Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-77 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06_02_77.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Сучасний розвиток суспільства обумовив появу звітності, яка поєднує фінансову й нефінансову інформацію і орієнтована на підвищення якості взаємодії із зацікавленими сторонами щодо здатності суб’єкта господарювання генерувати вартість. Тому важливим для сучасного професіонала бухгалтера є визначити основних стейкхолдерів, їх інформаційні потреби, зібрати та подати нефінансову інформацію у стандартизованому або не стандартизованому вигляді. Викладання навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» забезпечить такі результати навчання: володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб орієнтованого на створення цінності управління суб’єктом господарювання; ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку; аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. Modern development of society has led to the appearance of reporting which combines financial and non-financial information and is focused on improving the quality of interaction with stakeholders based on the ability of the entity to generate cost. Therefore, it is important for a modern accountant to identify the primary stakeholders, their information needs, collect and submit non-financial information in standardized or non-standardized form. Teaching the discipline "Integrated reporting" will provide the following learning outcomes: possess innovative technologies, substantiate the choice and explain the application of a new methodology for preparing and providing accounting information for the needs of a value management of a business entity; identify and analyze the internal and external factors that have an impact on the strategy of business entities and determine their economic behavior; analyze financial and non-financial data for the formation of relevant information for the purpose of making managerial decisions

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-77, соціальна корпоративна відповідальність, стійкий розвиток, нефінансова звітність, соціальна звітність, екологічна звітність, інтегрована звітність, керівні принципи інтегрованої звітності, змістовні елементи інтегрованої звітності, зацікавлені сторони, social corporate responsibility, sustainable development, non-financial reporting, social reporting, environmental reporting, guiding principles of integrated reporting, content elements of integrated reporting, stakeholders
Шифр: 06-02-77
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 Feb 2019 13:34
Last Modified: 13 Feb 2019 13:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13461

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year