Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the discipline "Methodology of scientific research" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”

Downloads

Downloads per month over past year

02-02-52 Тхорук, Є. І. and Кучер, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the discipline "Methodology of scientific research" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-02-52 (1).pdf

Download(818kB) | Preview

Abstract

Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни розкриває теоретичні основи наукового дослідження, методологію досліджень, типологію методів наукового пізнання, основні способи і прийоми емпіричного, теоретичного та експериментального рівнів дослідження, технологію їх практичного використання у науковій діяльності. Дисципліна систематизує здобуті теоретичні та практичні знання студентів; розширює знання з теорії та практики проведення наукових досліджень; формує сучасне наукове мислення та вміння організувати, планувати та проводити самостійну наукову роботу; аналізувати, систематизувати та оформляти результати наукових досліджень. Professional activity requires the skills of specialists to solve fundamentally new tasks, in one form or another to conduct research and creatively use the achievements of science and improve their qualifications. The content of the discipline reveals the theoretical foundations of scientific research, research methodology, typology of methods of scientific knowledge, the basic methods and techniques of empirical, theoretical and experimental levels of research, the technology of their practical use in scientific activity. The discipline systematizes the acquired theoretical and practical knowledge of students; extends knowledge of the theory and practice of conducting research; forms modern scientific thinking and the ability to organize, plan and conduct independent scientific work; analyze, systematize and formalize the results of scientific research

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-02-52, наука, наукове дослідження, види наукових досліджень, методологія наукових досліджень, емпіричні методи наукового дослідження, теоретичні методи наукового дослідження, експериментальні дослідження, результати наукових досліджень, science, scientific research, types of scientific research, methodology of scientific research, empirical methods of scientific research, theoretical methods of scientific research, experimental research, results of scientific researches
Шифр: 02-02-52
Subjects: Шифр галузі знань > 27 Транспорт
Шифр галузі знань > 27 Транспорт > 275 Транспортні технології (На автомобільному транспорті)
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Транспортних технологій і технічного сервісу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 19 Feb 2019 13:25
Last Modified: 19 Feb 2019 13:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13597

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year