Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Сommunications" specialty 075 "MARKETING"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-30 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Сommunications" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-13-30.pdf

Download(831kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження концепції маркетингових комунікацій в практику розв’язання виробничо-економічних завдань вітчизняних промислових підприємств. На практичних заняттях студенти отримають практичні навички щодо розроблення бюджету маркетингових комунікацій та рекламних кампаній, визначення ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування тощо. Вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи маркетингових комунікацій підприємства. The discipline «Marketing communications» is an integral part of the program of training specialists in marketing. The relevance of the study of this course is due to the need to implement the concept of marketing communications in the practice of solving industrial and economic problems of domestic industrial enterprises. At practical classes, students will receive practical skills in developing a budget for marketing communications and advertising campaigns, determining the effectiveness of advertising appeals to the target audience and acquiring practical skills in their use in the process of promoting goods, finding reserves for improving the system of commodity promotion, etc. The study of the discipline "Marketing Communications" will help students to form a coherent system of competencies for the formation of the system of marketing communications of the enterprise

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-30, методи комунікації, комунікаційна політика, комунікаційні засоби, особистий продаж, споживчий маркетинг, стимулювання збуту, брендінг, паблік рілейшнз, реклама, рекламна кампанія, communication methods, communication policy, communication tools, personal sales, consumer marketing, sales promotion, branding, public relations, advertising, advertising campaign
Шифр: 06-13-30
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Feb 2019 10:42
Last Modified: 20 Feb 2019 10:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13645

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year