Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Productivity management» specialty 051 «Economics»

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-28 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Productivity management» specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-05-28 (1).pdf

Download(935kB) | Preview

Abstract

За природними багатствами і трудовим потенціалом Україна не поступається перед більшістю країн світу. Разом з тим, спостерігається значне відставання України від європейських країн за валовим внутрішнім продуктом (ВВП) на душу населення і, відповідно, за матеріальними статками населення. Для подолання означеного відставання конкурентоспроможності України на світовому ринку і, головне, для зростання добробуту людей надзвичайно важливим і актуальним є вивчення та використання теорії і зарубіжної практики менеджменту продуктивності. Засвоєння теоретичних основ і розвиток практичних умінь оцінювання, аналізу і планування продуктивності праці як одного із ресурсних факторів виробництва з урахуванням загальної продуктивності виробничих систем на мікро- мезо- і макроекономічному рівнях мають велике значення у підготовці магістрів за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Викладання дисципліни «Менеджмент продуктивності» передбачає інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. Natural wealth and labor potential of Ukraine are not inferior to most country of the world. At the same time, Ukraine lags significantly behind the European countries by gross domestic product (GDP) per capita and, accordingly, by material resources of the population. To overcome the marked lagging behind the competitiveness of Ukraine in the world market and, most importantly, to increase the well-being of people, the study and use of theory and foreign practice of productivity management is extremely important and relevant. The mastering of the theoretical foundations and the development of practical skills in the assessment, analysis and planning of labor productivity as one of the production resource factors taking into account the total productivity of production systems at the different economic levels, are of great importance in the preparation of masters for the educational program "Personnel Management and Labor Economics". Teaching the discipline "Performance Management" includes interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, using of multimedia tools

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-28, продуктивність, менеджмент продуктивності, загальна продуктивність, факторна продуктивність, багатофакторна продуктивність, продуктивність капіталу, продуктивність праці, показники продуктивності, фактори виробництва, обсяг продукції, якість продукції, економічне зростання, productivity, productivity management, total productivity, partial productivity, multifactor productivity, capital productivity, labor productivity, productivity measures, capital input, labor input, material costs, labor costs, output of a production process, product quality, economic growth
Шифр: 06-05-28
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2019 14:23
Last Modified: 21 Feb 2019 14:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13686

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year