Робоча програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Рsychophysiology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-98 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Рsychophysiology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-98 (1).pdf

Download(869kB) | Preview

Abstract

Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським). Навчальна програма дисципліни «Психофізіологія» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих освітніх закладів. Курс «Психофізіологія» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Сучасна психофізіологія вивчає фундаментальні поняття формування системних знань про нейрофізіологічні основи психічних функцій, визначення фізіологічних механізмів психічної діяльності і поведінки людини, онтогенетичних змін фізіологічних основ психічної діяльності людини. Змістові модулі дисципліни забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових модулях інших психологічних дисциплін, в єдину професійну психологічну картину побудови світу. The course is the normative discipline of training specialists on the specialty 053 "Psychology" at the educational-professional level of the first (Bachelor's). The curriculum of the discipline "Psychophysiology" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for students of higher educational institutions. The course "Psychophysiology" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. Modern psychophysiology studies the fundamental concepts of the formation of the knowledge’ system about the neurophysiological bases of the mental functions, the definition of physiological mechanisms of mental activity and human behavior, ontogenetic changes in the physiological basis of human mental activity. The content modules of the discipline provide qualitative training at the level of the bachelor of psychology at the expense of the generalization of knowledge and skills acquired by students in the content modules of other psychological disciplines into a single professional psychological picture of the construction of the world

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-98, психічна діяльність, вища нервова діяльність, умовно-рефлекторна діяльність, рефлекс, нейрон, mental activity, higher nervous activity, conditioned reflex activity, reflex, neuron
Шифр: 07-03-98
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Feb 2019 09:49
Last Modified: 22 Feb 2019 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13709

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year