Робоча програма навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Methodology of psychological examination’s conducting in various branches of psychology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-99 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Methodology of psychological examination’s conducting in various branches of psychology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-99 (1).pdf

Download(970kB) | Preview

Abstract

Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським). Навчальна програма дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих освітніх закладів. Курс «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» посідає важливе місце в загальній структурно- логічній схемі підготовки фахівця. Сучасна методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології вивчає основні принципи та методи експертної роботи психологів, практичних уміння і навички при використанні спеціальних методів і прийомів для вирішення різних експертних питань відповідно до чинного законодавства. Змістові модулі дисципліни забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових модулях інших психологічних дисциплін, в єдину професійну психологічну картину побудови світу. The course is the normative discipline of training specialists on the specialty 053 "Psychology" at the educational-professional level of the first (Bachelor's). The curriculum of discipline "The method of conducting psychological examination in various fields of psychology" is developed in accordance with the structure and content of textbooks that are recommended for students of higher educational institutions. The course "The method of conducting psychological examination in various fields of psychology" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. The modern method of conducting psychological examination in various fields of psychology examines the basic principles and methods of expert work of psychologists, practical skills and skills using special methods and techniques for solving various expert issues in accordance with the current legislation. The content modules of the discipline provide qualitative training at the level of the bachelor of psychology at the expense of the generalization of knowledge and skills acquired by students in the content modules of other psychological disciplines into a single professional psychological picture of the construction of the world

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-99, види експертиз, експертні технології, методики для певного виду експертиз, судово-психологічні експертизи, types of expert assessments, expert technologies, methods for a certain type of expertise, forensic psychological examinations
Шифр: 07-03-99
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Feb 2019 09:49
Last Modified: 22 Feb 2019 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13711

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year