МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОРИСТИХ МІКРОЧАСТИНОК

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Бомба, А. Я. та Присяжнюк, І. М. та Присяжнюк, О. В. та Сівак, В. М. та Bomba, A. Y. та Prysiazhniuk, I. M. та Prysiazhniuk, O. V. та Sivak, V. M. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОРИСТИХ МІКРОЧАСТИНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 104-112.

[img]
Перегляд
Text
Vt6513.pdf

Download(198kB) | Перегляд
Офіційний посилання: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-un...

Анотація

Сформовано математичну модель процесу конвективно-дифузійного масопереносу забруднюючої речовини та адсорбуючих мікрочастинок нанопористої структури із врахуванням масообміну, породженого переходом забруднення з міжчастинкового простору у внутрішньочастинковий. Побудовано алгоритм числово-асимптотичного розвинення розв’язків відповідної сингулярно збуреної крайової задачі. Наведено результати комп’ютерних розрахунків та здійснено їх аналіз.

Title in English

MATHEMATICAL MODELING OF PRIMARY TREATMENT OF WASTEWATER USING POROUS MICROPARTICLE

English abstract

Mathematical model of convection-diffusion mass transfer of pollutants and adsorbing micro-particles of nanoporous structure taking into account the mass transfer generated by transfer of pollution from interparticle space in the intra particle is formed. The algorithm of asymptotic expansions of solutions of singularly perturbed boundary value corresponding task is constructed. The results of numerical researches are given and analyzed.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: конвективна дифузія, нанопористе середовище, convective diffusion, nanoporous environment
УДК: 517.955:532.72
Бібліографічний опис: Математичне моделювання процесів первинної очистки стічних вод із використання пористих мікрочастинок / А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк, О. В. Присяжнюк, В. М. Сівак // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С. 104-112.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 29 Груд 2014 09:22
Останні зміни: 29 Груд 2014 09:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1375
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року