Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "GENERAL GEOLOGY" specialty 103 "Sciences are about Earth" educational program «Geology»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-51 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "GENERAL GEOLOGY" specialty 103 "Sciences are about Earth" educational program «Geology». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-05-51 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Історична геологія з основами палеонтології" є важливою складовою професійної підготовки за освітньою програмою «Геологія». Викладається на ІІ курсі у І-му семестрі в обсязі 120 годин для студентів спеціальності «Науки про Землю». Форма підсумкового контролю – іспит. Дисципліна впроваджена для ознайомлення студентів з геологічною історією Землі та структур земної кори, розвитком життя на Землі від акритархи до голівудської зірки. Студенти отримують вміння аналізувати склад і будову земної кори в різних просторово-часових масштабах; здобудуть вміння визначати відносний вік гірських порід за скам’янілими рештками флори та фауни; навчаться застосовувати геоісторичні теорії, парадигми, концепції та принципи. Разом з цим, даний курс насичено різноманітним фактичним матеріалом з інших природничих дисциплін, синтез якого дає можливість уявити події геологічного минулого, прослідкувати їх перебіг на основі встановлення послідовності нагромадження гірських порід, розуміти зв’язки між причинами та наслідками цих геологічних подій. The Educational discipline "Historical geology with fundamentals of paleontology" is an important component of the professional training of the educational program "Geology" which is studied on the аnd course in 1 semester in the amount of 120 hours for students of the specialty "Earth Sciences". Final control form – exam. Discipline is introduced to familiarize students with the geological history of the Earth and the structures of the earth's crust, the evolution of life on Earth. Students receive the ability to analyze the composition and structure of the Earth's crust in variors space-time scales; will be able to determine the relative age of rocks per fossils of flora and fauna; learn to apply geo-historical theories, paradigms, concepts and principles. Also, a curriculum saturated of various factual materials of the other natural sciences, compound of which makes it possible to present the events of the geological past, trace their progress based on determining the sequence of sedimentation of rocks, reconstruct cause-effect relationships of geological events

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-51, докембрій, фанерозой, платформа, рухомий пояс, стратиграфічна колонка, палеофауна, палеофлора, фація, георонологія, палеонтологія, Precambrian, Phanerozoic, platform, mobile belt, stratigraphic column, fossils, facies, geochronology, paleontology
Шифр: 01-05-51
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Mar 2019 14:26
Last Modified: 04 Mar 2019 14:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13894

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year