Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" /освітня програма «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics"

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-46 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" /освітня програма «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-05-46 (1).pdf

Download(788kB) | Preview

Abstract

Сучасний стан економіки України, розвиток її наукової бази потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення і застосування якісно нових напрямів економічних дисциплін. Для сучасного фахівця з економіки необхідним є набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо можливостей ефективного використання трудового потенціалу та регулювання трудових відносин на рівні організації. Дисципліна належить до циклу професійної підготовки і розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. Вивчення даної дисципліни передбачає наявність у студентів знань з таких навчальних дисциплін, як мікроекономіка, макроекономіка, статистика, економіка підприємства, основи економіки. «Економіка праці» є базовою дисципліною для вивчення таких навчальних дисциплін, як «Управління персоналом», «Системи і механізми соціального захисту», «Ергономіка», «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації». Предметом навчальної дисципліни “Економіка праці” є трудові відносини на рівні підприємства та закономірності їх розвитку. The current state of the Ukrainian economy, the development of its scientific base requires the solution of complex theoretical and practical problems that require the creation and application of qualitatively new areas of economic disciplines. For a modern specialist in economics, it is necessary to acquire theoretical knowledge and practical skills regarding the possibilities of efficient use of labor potential and regulation of labor relations at the level of an individual organization. The course belongs to the cycle of professional training and is intended for students who study under the educational-qualifying programs of preparation of bachelors. The study of this discipline implies the presence of students knowledge of 4 such academic disciplines as microeconomics, macroeconomics, statistics, the economy of the enterprise, the fundamentals of the economy. "Labor Economics" is the basic discipline for studying such disciplines as "Human Resources Management", "Social Security Systems and Mechanisms", "Ergonomics", "Analysis of Economic Activity and Business Environment of the Organization". The subject of the discipline "Economics of Labor" is the labor relations at the enterprise level and the patterns of their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-46, економіка праці, нормування праці, оплата праці, організація праці, працездатність, працівник, робочий час, трудові відносини, трудовий процес, labor economics, labor rate setting, wages, labor organization, work capacity, worker, working time, labor relations, labor process
Шифр: 06-05-46
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Mar 2019 10:42
Last Modified: 05 Mar 2019 10:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13937

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year