Робоча програма навчальної дисципліни “Гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 101 "Ecology"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-256 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05_02_256 (1).pdf

Download(918kB) | Preview

Abstract

Основним напрямком курсу «Гідроекологія з основами гідробіології» є формування у майбутніх фахівців-екологів сучасних знань про структуру і функціонування водних екосистем та розуміння суті їх екологічних процесів. У розрізі дисципліни вода розглядається як активне середовище, що впливає на береги, русло, природні та господарські об’єкти, екологічний стан, закономірності розвитку гідроекосистем під впливом алохтонних та автохтонних процесів. Особлива увага приділяється явищам взаємодії ценозів гідробіонтів між собою та навколишнім середовищем та їх значення в процесах самоочищення води. Дисципліна сприяє подальшому вивченню студентами способів захисту гідроекосистем від забруднення і виснаження та прийняття управлінських рішень для поліпшення якості водного середовища. The main direction of the course "Hydroecology with the basics of hydrobiology" is the formation of future environmentalists of modern knowledge about the structure and functioning of aquatic ecosystems and understanding the essence of their environmental processes. In the context of the discipline, water is considered as an active environment affecting the banks, the channel, natural and economic objects, the ecological state, patterns of development of hydro ecosystems under the influence of alohton and autochthon processes. Particular attention is paid to the phenomena of interaction of aquatic organisms with their environment and their significance in the processes of water self-purification. The discipline helps to further study the students ways of protecting hydro ecosystems from pollution and exhaustion and making managerial decisions for improving the quality of the water environment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-256, водне середовище, гідробіонти, біопродукція, евтрофікація, забруднення, токсифікація, якість, екологічний стан, aqueous medium, hydrobionts, bioproduction, eutrophication, pollution, toxification, quality, ecological status
Шифр: 05-02-256
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 Mar 2019 10:32
Last Modified: 12 Mar 2019 10:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14003

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year