Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний аудит» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL AUDIT" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-193 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний аудит» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL AUDIT" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-193 (1).pdf

Download(795kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Екологічний аудит» є однією із складових у ході підготовки фахівців із спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Дисципліна має на меті контроль і оцінювання ступеню екологічної безпеки господарської діяльності або екологічної ситуації, що склалася на об’єктах (територіях); попередження або припинення негативного впливу певного виду антропогенної діяльності на здоров’я людей і навколишнє природне середовище; виявлення пріоритетів вирішення екологічних проблем та підготовка обґрунтованих еколого-економічних рекомендацій щодо стратегії і тактики розв’язання природоохоронних завдань. Вивчення навчальної дисципліни «Екологічний аудит» надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі екологічного аудиту, ефективності природоохоронної діяльності та збалансованого ведення господарства. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами екологічного аудиту з метою гармонізації відносин в системі «суспільство-природа». Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів. Discipline the «Ecological audit» is one of constituents during preparation of specialists on specialty a 101 «Ecology» and 183 «Technologies of defense of environment». Discipline has for an object control and evaluation of degree of ecological safety of economic activity or ecological situation which was folded on objects (territories); warning or stopping of negative influence of certain type of anthropogenic activity on a health people and natural environment; an exposure of priorities of decision of ecological problems and preparation of the grounded ecological and economic recommendations is in relation to strategy and tactic of decision of nature protection tasks. The «Ecological audit» gives the study of educational discipline future specialists complex of knowledges in relation to theoretical and practical subsoil of conservancy, organization, planning and lead through of nature protection activity, forming for the students of system ecological thought and skills of acceptance of optimum administrative decisions, in industry of ecological audit, efficiency of nature protection activity and balanced manage. This discipline acquaints students with international principles, approaches and national legislative and normative bases of ecological audit, with the purpose of harmonization of relations in the system «society-nature». It carries an ekocentr function and instrumental in forming of ecological consciousness for students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-193, екологічний аудит, аудиторська діяльність в галузі охорони довкілля, навколишнє середовище, екологічне законодавство, ecological audit, public accountant activity in industries of guard of environment, environment, ecological legislation
Шифр: 05-02-193
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 Mar 2019 13:36
Last Modified: 12 Mar 2019 13:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14010

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year