Робоча програма «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE POLICY AND COMMERCIAL DIPLOMACY" specialty for all specialties in NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-77 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE POLICY AND COMMERCIAL DIPLOMACY" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-77.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

В основі курсу «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» покладено сучасні тенденції глобалізації світогосподарських зв'язків, лібералізації міжнародної торгівлі товарами та послугами, розвитку системи прав інтелектуальної власності, а також захисту національних інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вивчення і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для подальшої інтеграції української економіки в світовий економічний простір і здобуття додаткових переваг у результаті успішно проведених багатосторонніх торговельних переговорів. Актуальність комплексного вивчення міжнародної торгової політики та комерційної дипломатії зумовлена ти, що в світі наростає дефіцит низки матеріальних, сировинних та фінансових ресурсів і питання захисту національних економічних інтересів набуває стратегічного характеру. Однією з найбільш ефективних форм реалізації кроків по захисту власних інтересів є комерційна дипломатія. Навчальна дисципліна «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» включає досвід проведення торгово-економічних переговорів на мікро- та макроекономічному рівні, оцінювання ефективності пропозицій, що висуваються міністерствами та відомствами на предмет модифікації зовнішньоторговельної політики, зокрема, в частині ефективного використання інструментів торговельного захисту The course "International Trade Policy and Commercial Diplomacy" is based on the current trends of globalization of world economic relations, the liberalization of international trade in goods and services, the development of the intellectual property rights system, as well as the protection of national interests in the domestic and foreign markets. The study and introduction of positive experiences in these areas is important for further integration of the Ukrainian economy into the world economic space and gaining additional benefits as a result of successful multilateral trade negotiations. The urgency of the comprehensive study of international trade policy and commercial diplomacy is due to the fact that there is a growing shortage of material, raw and financial resources in the world and the question of the protection of national economic interests is becoming strategic in nature. One of the most effective ways of implementing steps to protect their own interests has become commercial diplomacy. The academic discipline "International Trade Policy and Commercial Diplomacy" includes the experience of conducting trade and economic negotiations at the micro and macro level, assessing the effectiveness of the proposals put forward by ministries and departments on the subject of modification of foreign trade policy, in particular, regarding the effective use of trade defense instruments

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-77, міжнародна торгівля, комерційна дипломатія, торгова політика, протекціонізм, торгові квоти, митний тариф, торгові бар’єри, міжнародні торговельні суперечки, міждержавні торгово-економічні переговори, international trade, commercial diplomacy, trade policy, protectionism, trade quotas, customs tariff, trade barriers, international trade disputes, interstate trade and economic negotiations
Шифр: 06-12-77
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Mar 2019 08:01
Last Modified: 15 Mar 2019 08:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14080

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year