Робоча програма «Безпека праці з небезпечними речовинами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Safety of Work with Hazardous Substances" specialty 263 «Civil safety» specialization «Labour protection»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-86 Гнєушев, В. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека праці з небезпечними речовинами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Safety of Work with Hazardous Substances" specialty 263 «Civil safety» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-86 (1).pdf

Download(725kB) | Preview

Abstract

Вивчення питань забезпечення безпеки праці при використанні небезпечних речовин є невід’ємною складовою підготовки фахівця з охорони праці в процесі формування в нього професійних компетентностей. Навчальна дисципліна «Безпека праці з небезпечними речовинами» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпечних умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці. Результати навчання полягають у вмінні виявляти при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів хімічних речовин на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності виробничого обладнання та здійснювати визначення необхідності, достатності заходів із виробничої безпеки та їх розробку. Study of issues of work safety with the use of hazardous substances is an integral part of the training of a specialist in labor protection in the process of forming his professional competencies. The discipline "Safety of Work with Hazardous Substances" forms the skills and competences of future specialists to ensure safe working conditions, taking into account the achievements of scientific and technological progress, as well as the awareness of the inextricable unity of successful professional activities with the obligatory observance of all labor safety requirements. Learning outcomes are the ability to detect conditions, causes and consequences of the negative influence of harmful and dangerous industrial factors of chemicals on the body of workers in the professional activity, to assess the degree of safety of the production equipment and to determine the necessity, adequacy of measures on industrial safety and their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-86, виробнича безпека, виробнича санітарія, охорона праці, правові норми, система управління охороною праці, небезпечні речовини, industrial safety, industrial sanitation, labor protection, legal norms, system of management of labor protection, dangerous substances
Шифр: 03-10-86
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Mar 2019 08:09
Last Modified: 15 Mar 2019 08:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14097

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year