Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications in public administration" specialty 281 "Public Administration and Administration"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-74 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications in public administration" specialty 281 "Public Administration and Administration". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-74.pdf

Download(998kB) | Preview

Abstract

Актуальною проблемою сучасної вищої освіти є підвищення якості підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування, що безпосередньо пов’язано з перспективами інвестування інтелектуального капіталу в майбутній розвиток інформаційного сектору України. Теоретичні знання, практичні уміння та компетенції майбутніх фахівців зазначеної сфери, сформовані у процесі професійної підготовки вищої школи, закладають підґрунтя для якісної професійної діяльності. Ураховуючи актуальність впровадження компетентнісного підходу до розроблення освітньо-професійних програм підготовки майбутніх управлінців у закладах вищої освіти, особлива увага в організації навчально-виховного процесу повинна приділятися формуванню професійних і універсальних компетенцій майбутнього фахівця, що забезпечується свідомим засвоєнням фундаментальних дисциплін. A topical issue of modern higher education is the improvement of the quality of training for public administration and administration specialists, which is directly related to the prospects of investing intellectual capital in the future development of the information sector in Ukraine. Theoretical knowledge, practical skills and competences of future specialists of the mentioned sphere, formed in the process of professional training of the higher school, lay the groundwork for high-quality professional activity. Taking into account the urgency of introducing a competent approach to the development of educational and professional training programs for future managers in higher education institutions, special attention should be paid to the formation of professional and universal competences of the future specialist, which is ensured by a conscious assimilation of fundamental disciplines

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-74, документ, документно-інформаційні комунікації, документні потоки і масиви, інформаційні послуги, інформаційні потреби, document, document-information communications, document streams and arrays, information services, information needs
Шифр: 06-14-74
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Mar 2019 14:07
Last Modified: 15 Mar 2019 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14138

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year