Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оплати праці на підприємстві» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WAGES AT THE ENTERPRISE" training direction 6.030505 "Human Resources Management and Labor Economics"

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-50 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оплати праці на підприємстві» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WAGES AT THE ENTERPRISE" training direction 6.030505 "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-108 (1).pdf

Download(738kB) | Preview

Abstract

Сучасний стан економіки України, розвиток її наукової бази потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення і застосування якісно нових напрямів економічних дисциплін. Для сучасного фахівця з економіки необхідним є набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо можливостей ефективної організації оплати праці на рівні конкретного підприємства. Предметом навчальної дисципліни «Організація оплати праці на підприємстві» є особливості організації оплати праці працівників підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства та колективних угод. Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. Вивчення даної дисципліни передбачає оволодіння студентами компетенціями щодо організації оплати праці на підприємстві шляхом систематизації і розширення знань і навичок, отриманих внаслідок вивчення навчальних дисциплін, що входять до циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». The current state of the Ukrainian economy, the development of its scientific base requires the solution of complex theoretical and practical problems that require the creation and application of qualitatively new areas of economic disciplines. For a modern specialist in economics it is necessary to acquire theoretical knowledge and practical skills regarding the possibilities of efficient organization of effective wage at a particular enterprise. The subject of discipline «Organization of wages at the enterprise» is the particular organization of wages of employees in compliance with applicable legislation and collective agreements. The discipline belongs to the cycle of professional and practical training and is intended for students who study under the educational qualifying programs of preparation of bachelors. The study of this discipline involves mastering practical skills in the organization of wages in the enterprise by systematization and expansion of knowledge derived from study of disciplines that make up the cycle of professional bachelors in the direction of 6.030505 “Human Resources Management and Labor Economics”

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-50, заробітна плата, доплати, надбавки, премії, оплата праці, організація оплати праці, системи заробітної плати, тарифна система оплати праці, фонд оплати праці, форми оплати праці, wages, surcharge, allowances, awards, salary, organization of wages, wage system, tariff system of wages, salary fund, forms of remuneration
Шифр: 06-05-50
Subjects: За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво
За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво > 6.030505 - Управління персоналом та економіка праці
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Mar 2019 11:38
Last Modified: 18 Mar 2019 11:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14174

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year