Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (Загальний курс. Практикум) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry" (General course. Workshop) specialty 192 «Construction and civil engineering»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-34 Токар, Л. О. (2019) Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (Загальний курс. Практикум) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry" (General course. Workshop) specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-04-34.pdf

Download(696kB) | Preview

Abstract

Вивчення основних розрахункових залежностей, способів та методів їх використання для гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух, водозливів, водопропускних споруд, рух рідини в пористому середовищі є однією з важливих частин у підготовці фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Навчальна дисципліна “Гідравліка, гідрологія, гідрометрія” (Загальний курс. Практикум) дає знання основних гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку при безнапірному русі рідини, розрахунку гідравлічних характеристик водопропускних споруд та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of basic calculation dependencies, methods and methods for their use for hydraulic calculations of non-stressed channels for uniform and uneven movement, spillways, culverting structures, flow of liquid in a porous medium is one of the important parts in the training of specialists in the field of "Construction and Civil Engineering". The academic discipline "Hydraulics, Hydrology, Hydrometry" (General course. Workshop) gives knowledge of the basic hydraulic calculations of pressureless channels for uniform and uneven movement of the liquid. During the study of this discipline, students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the live flow section in the unpunched motion of the fluid, to calculate the hydraulic characteristics of the culverting structures and to use the normative and reference literature on the issues being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of studying other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-34, рівномірний рух, нерівномірний рух, водозлив, гідравлічний стрибок, трубчаста споруда, малий міст, перепад, фільтрація, Uniform movement, uneven movement, spillway, hydraulic jump, tubular structure, small bridge, transition, filtration
Шифр: 01-04-34
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2019 12:20
Last Modified: 20 Mar 2019 12:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14253

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year