Робоча програма «Експертиза з охорони праці» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійною програмою «Охорона праці». Program of the Discipline "Examination оf labor protection" specialty 263 «Civil security» ЕРР «Labour protection»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-90 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Експертиза з охорони праці» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійною програмою «Охорона праці». Program of the Discipline "Examination оf labor protection" specialty 263 «Civil security» ЕРР «Labour protection». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-90 (1).pdf

Download(802kB) | Preview

Abstract

Вивчення питань проведення експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці є невід’ємною складовою професійної підготовки фахівця у галузі охорони праці у процесі формування в нього професійних компетентностей. Навчальна дисципліна «Експертиза з охорони праці» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції щодо проведення експертизи відповідності використання та експлуатації виробничих процесів і обладнання вимогам нормативним актам з охорони праці. Результати навчання полягають у вмінні виявляти невідповідності нормативно-правовим з охорони праці проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, а також проводити експертизу з охорони праці при видачі дозволів на використання і експлуатацію об’єктів, машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки. The study of issues of conducting an examination on compliance with regulatory and legal acts on labor protection is an integral part of the professional training of a specialist in the field of occupational safety in the process of forming his professional competencies. The educational discipline «Labor Protection Examination» forms the skills and competences of future specialists in conducting an examination of the conformity of the use and operation of production processes and equipment with the requirements of normative and legal acts on labor protection. The results of the training are in the ability to detect the non-compliance with the regulatory and legal framework for the protection of labor design documentation for new construction, reconstruction, technical re-equipment, as well as to conduct expert examination on labor protection when issuing permits for the use and operation of objects, machines, mechanisms and equipment of increased danger

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-90, експертиза, проектна документація, обладнання підвищеної небезпеки, роботи з підвищеною небезпекою, ліцензування, examination, project documentation, equipment of high danger, work with high risk, licensing
Шифр: 03-10-90
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2019 13:43
Last Modified: 20 Mar 2019 13:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14262

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year