Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Program of the Discipline "SOCIAL AND ECOLOGICAL SAFETY OF VITAL FUNCTIONS EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" for applicants II (master's) level of education of the specialty 073 "Management", specialization "Management educational establishment"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-90 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Program of the Discipline "SOCIAL AND ECOLOGICAL SAFETY OF VITAL FUNCTIONS EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" for applicants II (master's) level of education of the specialty 073 "Management", specialization "Management educational establishment". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-90 (1).pdf

Download(729kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Курс «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням організаційних засад діяльності керівника навчального закладу, а також спрямований на формування здатності майбутнього керівника до самостійної професійної дії в рамках освітнього безпечного простору навчального закладу. Курс «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» є нормативною дисципліною, яка вчить розуміти важливість оволодіння організаційними аспектами проблем безпеки навчального закладу; сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми освітніх відносин. Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами вищої освіти України. Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу передбачає наявність базових знань із курсів: «Педагогіка», «Основи безпеки життєдіяльності», «Педагогіка вищої школи». Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Modeling of educational and professional activity of a specialist" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for applicants of the second (master's) level of education in higher education institutions as humanitarian and technical directions. The course "Modeling of educational and professional activities of a specialist" takes an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. He belongs to the cycle of professional training related to the study of the organizational principles of the activity of the teacher of higher education, and also aimed at forming the ability of the future scientific and pedagogical worker to self-professional activity within the educational space. The course "Modeling of education and professional activity of a specialist" is a normative discipline that teaches students to understand the importance of mastering the organizational and design aspects of the problems of education in Ukraine for the formation of professional consciousness and thinking of a teacher of higher education; promotes the development of professional competences, which allows more efficiently solve problems of educational relations. The study of the theoretical material is accompanied by practical classes, distribution and video material by sections of discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-90, небезпеки, шкідливі дії, ризики, якість життя, соціальні та екологічні фактори загроз, педагогічна та управлінська діяльність, model of activity, system approach, professional training, educational environment, modeling, competence
Шифр: 07-03-90
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Mar 2019 13:01
Last Modified: 21 Mar 2019 13:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14284

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year