Робоча програма навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "SYSTEM OF EXHIBITORY WORK IN HIGHER EDUCATION" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-91 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "SYSTEM OF EXHIBITORY WORK IN HIGHER EDUCATION" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-91 (1).pdf

Download(680kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти закладів вищої освіти. Курс «Система виховної роботи у ЗВО» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням організаційних засад виховної діяльності викладача вищої школи, а також спрямований на формування здатності майбутнього науково-педагогічного працівника до самостійної виховної та професійної діяльності в рамках освітнього простору. Курс «Система виховної роботи у ЗВО» є нормативною дисципліною, яка вчить студентів розуміти важливість оволодіння виховними, організаційними аспектами проблем освіти в Україні для формування свідомості і мислення викладача вищої школи; сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми освітньо-виховних відносин. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздатковим та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "The system of educational work in higher educational institutions" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for applicants of the second (master) level of education in higher education institutions. The course "The system of educational work in universities" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. He belongs to the cycle of professional training related to the study of the organizational foundations of the educational activities of the teacher of higher education, as well as aimed at forming the ability of the future scientific and pedagogical worker to self-education and professional activities within the educational spac The course "The system of educational work at universities" is a normative discipline that teaches students to understand the importance of mastering the educational, organizational aspects of the problems of education in Ukraine for the formation of the minds and thinking of a teacher of higher education; promotes development of professional competences, which allows to solve problems of educational and educational relations more effectively. The study of the theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and video material in sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-91, виховання, напрями виховання, освітньо-виховне середовище, самовиховання, куратор академічної групи, education, directions of education, educational and educational environment, self-education, curator of academic group
Шифр: 07-03-91
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Mar 2019 13:26
Last Modified: 21 Mar 2019 13:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14285

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year