Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "MODELING OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FACULTY" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-93 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "MODELING OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FACULTY" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-93 (1).pdf

Download(959kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти закладів вищої освіти як гуманітарного так і технічного напрямку Курс «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням організаційних засад діяльності викладача вищої школи, а також спрямований на формування здатності майбутнього науково-педагогічного працівника до самостійної професійної дії в рамках освітнього простору. Курс «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» є нормативною дисципліною, яка вчить студентів розуміти важливість оволодіння організаційно-проектними аспектами проблем освіти в Україні для формування професійної свідомості і мислення викладача вищої школи; сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми освітніх відносин. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Modeling of educational and professional activity of a specialist" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for applicants of the second (master's) level of education in higher education institutions as humanitarian and technical directions. The course "Modeling of educational and professional activities of a specialist" takes an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. He belongs to the cycle of professional training related to the study of the organizational principles of the activity of the teacher of higher education, and also aimed at forming the ability of the future scientific and pedagogical worker to self-professional activity within the educational space. The course "Modeling of education and professional activity of a specialist" is a normative discipline that teaches students to understand the importance of mastering the organizational and design aspects of the problems of education in Ukraine for the formation of professional consciousness and thinking of a teacher of higher education; promotes the development of professional competences, which allows more efficiently solve problems of educational relations

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-93, relations, model of activity, system approach, professional training, educational environment, modeling, competence
Шифр: 07-03-93
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Mar 2019 13:31
Last Modified: 21 Mar 2019 13:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14289

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year