Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія та гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Biology and Hydroecology with the basics of hydrobiology" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of protection environment"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-259 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія та гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Biology and Hydroecology with the basics of hydrobiology" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05_02_259 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Основним напрямком курсу «Біологія та гідроекологія з основами гідробіології» є вивчення принципів організації і функціонування живого світу на рівні молекул, клітин, тканин, органів, систем органів та організмів, а також структурно-функціональної організації водних екосистем та кругообігу речовин та потоків енергії в них. Для формування повної картини властивостей та різноманіття живих організмів у курсі передбачено вивчення основ загальної біології, ботаніки з основами фізіології та екології рослин, зоології з основами фізіології та екології тварин, життєвим формам гідросфери та природним і антропогенним факторам формування якості поверхневих вод. Особлива увага приділяється розумінню законів вразливості, відновлення та підтримання гомеостазу живих систем, що сприяє науковому пізнанню біо-та гідросфери та усвідомлення необхідності охорони та раціонального використання природних і водних ресурсів зокрема. The main direction of the course "Biology and Hydroecology with the basics of hydrobiology" is the study of the principles of organization and functioning of the living world at the level of molecules, cells, tissues, organs, organs and organisms systems, as well as the structural and functional organization of aquatic ecosystems and the circulation of substances and energy flows therein . To form a complete picture of the properties and diversity of living organisms, the course provides for the study of the basics of general biology, botany with the basics of physiology and ecology of plants, zoology with the basics of physiology and ecology of animals, life forms of the hydrosphere and natural and anthropogenic factors for the formation of surface water quality. Particular attention is paid to understanding the laws of vulnerability, the restoration and maintenance of the homeostasis of living systems, which promotes the scientific knowledge of the bio- and hydrosphere and awareness of the need for the protection and management of natural and water resources in particular

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-259, живі організми, обмін речовин, гомеостаз, фактор, адаптація, трофічні зв’язки, продуктивність, евтрофікація, забруднення, токсифікація, якість, екологічний стан, living organisms, metabolism, homeostasis, factor, adaptation, trophic bonds, productivity, eutrophication, pollution, toxification, quality, ecological status
Шифр: 05-02-259
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Mar 2019 11:52
Last Modified: 25 Mar 2019 11:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14319

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year