БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІВ СРІБЛА ТА ЇХ ВПЛИВ НА КИШКОВУ ПАЛИЧКУ E.coli

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Аревадзе, І. Ю. та Arevadze, I. Y. (2014) БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІВ СРІБЛА ТА ЇХ ВПЛИВ НА КИШКОВУ ПАЛИЧКУ E.coli. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 414-426.

[img]
Перегляд
Text
Vt6549.pdf

Download(294kB) | Перегляд
Офіційний посилання: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-un...

Анотація

Вивчено характер впливу ряду катіонів і аніонів, що містяться в природній воді, а також температурного фактору на бактерицидну активність іонів срібла. Розглянуто бактерицидно активний, в широкому діапазоні температур, срібловмісткий препарат – діамі-наргентум-катіон (ДАА-катіон), що генерує безпосередньо в потоці знезараженої води шляхом змішування електролітично отриманих катіонів Ag+ з аміаком при концентраціях останніх нижче відповідних ГДК. Визначено вплив бактерицидної активності срібла на кишкову паличку E.coli.

Title in English

BACTERICIDAL PROPERTIES OF IONS OF SILVER AND THEIR INFLUENCE ARE ON COLLIBACILLUS E.coli

English abstract

The influence of cations and anions contained on natural water and the temperature factor on the bactericidal activity of silver ions was studied. Bactericidal active over a wide temperature range silver containing product – diaminarhentum-cation (cation-GAA), which generates directly in the flow of disinfected water by mixing electro derived Ag+ cations with ammonia at concentrations below the last corresponding MAC was discussed. The influence of silver bactericidal activity in E.coli was determined.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: срібловмісткий препарат, катіон, поверхневі води, argentiferous preparation, cation, surface water
УДК: 504.455:579.22:658.567.5
Бібліографічний опис: Аревадзе І. Ю. Бактерицидні властивості іонів срібла та їх вплив на кишкову паличку E.coli / І. Ю. Аревадзе // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 1(65). - С. 414-426.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014
Користувач, що депонує: С. Й. Гипчинська
Дата внесення: 31 Груд 2014 07:15
Останні зміни: 31 Груд 2014 07:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1434
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року