ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Бондаренко, В. М. та Bondarenko, V. M. (2013) ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). с. 4-19.

[img]
Перегляд
Text
Ve641.pdf

Download(867kB) | Перегляд
Офіційний посилання: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-un...

Анотація

Стаття підтверджує тезис, згідно з яким контури майбутнього і сьогодення можна зробити наочними і зрозумілими, використавши відкриту автором методологію пізнання регулярних явищ в розвитку людського суспільства. Ця методологія забезпечує можливість визначення того, що є, оперуючи усього двома парадигмами відносно сукупного поліцентричного процесу розвитку людських систем.

Title in English

PROSPECTS FOR THE TRANSITION TO A NEW MODEL OF ECONOMIC GROWTH

English abstract

The article substantiates the thesis that the outlines of the future and present can be made visible and comprehensible by applying the author’s findings – that is, a new methodology for cognition of regularities in the human community development. This methodology made it possible to define that there have been and are only two paradigms of the human system development in the entire multi-entury course of the human community development.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: системна криза, усталений розвиток, нова методологія пізнання, мета, специфічне людське буття, час, критерії ефективності, дві парадигми розвитку, узгодження інтересів, нова модель організації життя, systemic crisis, sustainable development, new methodology of cognition, objective, specific human being, time, efficiency criteria, two development paradigms, coordination of interests, new model of life organization
УДК: 330.1
Бібліографічний опис: Бондаренко В. М. Перспектива переходу до нової моделі економічного зростання / В. М. Бондаренко // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 4(64). – С. 4-19.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2013 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2013
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 15 Січ 2015 13:36
Останні зміни: 01 Лют 2016 16:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1435
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року