Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Program of the discipline "AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS" speciality 141 "ELECTROENERGETICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECANICS"

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-106 Стеценко, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Program of the discipline "AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS" speciality 141 "ELECTROENERGETICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECANICS". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-106 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Керування певним об‘єктом – це процес впливу на нього з метою забезпечення необхідного протікання процесів в об‘єкті або необхідної зміни його стану. Основою керування являється отримання та обробка інформації про стан об‘єкта та зовнішні умови його роботи для визначення впливів, які необхідно здійснити на об‘єкт, щоб забезпечити мету керування. Керування, що здійснюється без участі людини, називається автоматичним. Пристрій, за допомогою якого здійснюється автоматичне керування об‘єктом, називається керуючим пристроєм, ним може бути автоматичний регулятор, програмований логічний контролер. Чутливі елементи (давачі) служать для вимірювання параметрів об‘єкта та зовнішніх збурень. Виконавчі механізми та регулюючі органи призначені для безпосереднього впливу на об‘єкт з метою зміни його стану у відповідності із сигналом регулятора. Усі ці елементи разом складають систему автоматичного керування (САК). Завданням інженера є вибір та обгрунтування структури САК, розрахунок закону керування, розробка програмного забезпечення для автоматичного регулятора, аналіз якості керування та стійкості отриманої системи. The control of a particular object is a process of influencing it in order to ensure the necessary flow of processes in an object or the necessary change in its state. The basis of control is receiving and processing information about the state of the object and its external conditions to determine the impacts that need to be performed on the object in order to provide the purpose of control. Control without human intervention is called automatic. The device by which the object is automatically controlled is called the controller, it can be an automatic controller, a programmable logic controller. Sensitive elements (sensors) are used to measure object parameters and external disturbances. Actuators and regulatory bodies are designed to directly influence the object in order to change its state in accordance with the signal of the controller. All these elements together constitute an automatic control system (ACS). The task of the engineer is to select and justify the structure of the ACS, the calculation of the control law, the development of software for the automatic controller, analysis of control quality and stability of the system.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-106, автоматичне керування, закон керування, алгоритм, давач, виконавчий механізм, регулюючий орган, регулятор, технічні засоби автоматизації, програмне забезпечення, automatic control, control law, algorithm, sensor, actuator, regulating agency, controller, automation equipment, software
Шифр: 04-03-106
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 28 Mar 2019 07:51
Last Modified: 28 Mar 2019 07:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14357

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year