МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Насосні станції” студентами напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка» (Водні ресурси) професійного спрямування «Гідромеліорація» заочної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

01-07-06 Веремчук, А. І. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Насосні станції” студентами напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка» (Водні ресурси) професійного спрямування «Гідромеліорація» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
01-07-06.pdf

Download(2MB) | Перегляд

Анотація

Як показує інженерна практика, фахівцям в галузі гідротехніки приходиться вирішувати задачі, які пов’язані з проектуванням та експлуатацією насосних станцій. Дисципліна “Насосні станції” є однією з профілюючих дисциплін, що вивчають студенти гідротехніки. Вона повинна надати майбутнім фахівцям необхідні знання та вміння проектувати та експлуатувати насосні станції і вміло добирати насоси для різноманітних умов їх застосування. Вивчення дисципліни “Насосні станції” студентами заочної форми навчання починається з прослуховування установчих лекцій, де в стислій формі викладаються основні положення згідно програми курсу. Після цього,студенти, використовуючи підручники і навчальні посібники, поглиблюють свої знання самостійно. Для закріплення отриманих знань студентами виконується курсовий проект. Метою даних методичних вказівок є допомога студентам виконати курсовий проект. Курсовий проект складається з двох частин: розрахунково- пояснювальної записки та графічної частини. В проекті необхідно вирішити такі задачі: визначити марку основних насосів та двигунів для них, підібрати допоміжне обладнання насосної станції,запроектувати будівлю насосної станції, запроектувати водовипускну споруду.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 01-07-06, насосні станції, розрахунок відвідного каналу, визначення розрахункового геодезичного напору насоса, напірні трубопроводи, електродвигуни, гідроізоляція, гідравлічний розрахунок
Шифр: 01-07-06
За видами робіт: Курсова робота (проект)
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010301 - Гідромеліорація
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 15 Січ 2015 13:39
Останні зміни: 19 Трав 2016 13:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1439
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року