Робоча програма навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Brand managment" specialty 075 "Marketing"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-127 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Brand managment" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-13-127 (1).pdf

Download(793kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Бренд менеджмент» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Вивчення дисципліни Бренд менеджмент забезпечує розуміння студентами системи спеціальних теоретичних знань з питань розробки торгового знаку, розуміння значення брендів у маркетинговій діяльності підприємства; знань основних характеристик та атрибутів брендів, методів визначення цінності бренду; оволодіння методичним інструментарієм маркетингових досліджень у бренд-менеджменті, підходами до моделювання брендів з врахуванням особливостей споживчої поведінки; набуття практичних навичок розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов; засвоєння основних концепцій та принципів позиціювання бренду; аналіз ділових ситуацій у бізнесі і в маркетингу зокрема дозволяє поглянути на представлені проблеми в реальному часі. The discipline "Brand Management" is an integral part of the program of training of marketing specialists. Studying discipline Brand Management provides students with the knowledge of the system of special theoretical knowledge on the development of a trademark, understanding the importance of brands in the marketing activities of the enterprise; knowledge of the main characteristics and attributes of brands, methods of determining the value of the brand; mastering methodical tools of marketing research in brand management, approaches to modeling brands taking into account peculiarities of consumer behavior; acquiring practical skills in developing brand strategy of the enterprise depending on market conditions; assimilation of the basic concepts and principles of positioning the brand; An analysis of business situations in business and marketing in particular allows you to look at the presented problems in real time.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-127, бренд, брендинг, маркетинг, клієнт, споживач, партнерство, реклама, просування, пропозиція, попит, засоби масової інформації, бюджет, brand, branding, marketing, customer, consumer, partnership, advertising, promotion, supply, demand, media, budget
Шифр: 06-13-127
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 29 Mar 2019 13:29
Last Modified: 29 Mar 2019 13:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14399

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year