Робоча програма навчальної дисципліни «Технології збалансованого землекористування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline TECHNOLOGIES OF BALANSED LAND RESOURCES ENGINEERING specialty 183 Environmental protection technologies

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-277 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології збалансованого землекористування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline TECHNOLOGIES OF BALANSED LAND RESOURCES ENGINEERING specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-277 (1).pdf

Download(934kB) | Preview

Abstract

«Технології збалансованого землекористування» - самостійна навча- льна дисципліна, яка спеціалізується на дослідженнях технологій землеко- ристування, впливу сільськогосподарської та іншої діяльності на стан земе- льних ресурсів з метою підбору та обґрунтування комплексів збалансованих технологій землекористування, які забезпечують відтворення родючості ґрунтового покриву. підвищення та стабілізацію продуктивності земель. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації виробництв в дисципліні узагальнено і систематизовано теоретичний доро- бок і практичний досвід сучасних науково-практичних підходів до вивчення та оцінювання екологічного стану земель та сучасних принципів, способів і технологій підвищення їхньої продуктивності та забезпечення стабільності екосистем. Смисловим ядром курсу «Технології збалансованого землекористу- вання» є комплексний підхід до дослідження, аналізу та оцінки екологічно- го стану земель та ґрунтового покриву, розробки технологій підвищення їхньої стабільності та продуктивності. "Technologies of balansed land resources engineering" is an independent education discipline. Protection and natural resources engineering is a discipline that specializes in research of land management and land engineering technologies. It study the impact of agricultural and other human activities on the state of land resources in order to select of balanced land engineering technologies that ensure reproduction of soil cover, increasing and stabilization of land productivity. Theoretical works and practical experience of modern scientific and practical approaches to the study and evaluation of the land resources state and modern principles, methods and technologies for maintaining their stability are systematized according to current needs and the tendency of global ecological tendencies. The semantic core of the course "Technologies of balansed land resources engineering" is an integrated approach to the study, analysis and evaluation of the ecological state of land resources and soil cover, the development of technologies to improve their stability and productivity.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-277, земельні ресурси, збалансоване землекористуван- ня, стабільність, система застосування добрив, контурно-меліоративна організація території, сівозміни, еколого-технологічні групи земель, land resources, balanced land engineering, land engineering and management technologies, target land crops, fertilizer application system, land reclamation organization of territories, crop rotation, land’s ecological engineering groups
Шифр: 05-02-277
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 03 Apr 2019 06:53
Last Modified: 03 Apr 2019 06:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14448

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year