Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів (земельні ресурси)» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline PROTECTION AND NATURAL RESOURCES ENGINEERING (LAND RESOURCES) speciality 101 Ecology

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-278 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів (земельні ресурси)» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline PROTECTION AND NATURAL RESOURCES ENGINEERING (LAND RESOURCES) speciality 101 Ecology. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-278 (1).pdf

Download(935kB) | Preview

Abstract

« Охорона та раціональне використання природних ресурсів (земельні ресурси)» - самостійна навчальна дисципліна, яка спеціалізується на дослі- дженнях технологій землекористування, впливу сільськогосподарської та ін- шої діяльності на стан земельних ресурсів з метою підбору та обґрунтування комплексів збалансованих технологій землекористування, які забезпечують відтворення родючості ґрунтового покриву. підвищення та стабілізацію про- дуктивності земель. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації виробництв в дисципліні узагальнено і систематизовано теоретичний доро- бок і практичний досвід сучасних науково-практичних підходів до вивчення та оцінювання екологічного стану земель та сучасних принципів, способів і технологій підвищення їхньої продуктивності та забезпечення стабільності екосистем. Смисловим ядром курсу «Охорона та раціональне використання при- родних ресурсів (земельні ресурси)» є комплексний підхід до дослідження, аналізу та оцінки екологічного стану земель та ґрунтового покриву, розробки технологій підвищення їхньої стабільності та продуктивності. " Protection and natural resources engineering (land resources)" is an independent education discipline. Protection and natural resources engineering is a discipline that specializes in research of land management and land engineering technologies. It study the impact of agricultural and other human activities on the state of land resources in order to select of balanced land engineering technologies that ensure reproduction of soil cover, increasing and stabilization of land productivity. Theoretical works and practical experience of modern scientific and practical approaches to the study and evaluation of the land resources state and modern principles, methods and technologies for maintaining their stability are systematized according to current needs and the tendency of global ecological tendencies. The semantic core of the course " Protection and natural resources engineering (land resources)" is an integrated approach to the study, analysis and evaluation of the ecological state of land resources and soil cover, the development of technologies to improve their stability and productivity.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-278, земельні ресурси, збалансоване землекористу- вання, стабільність, система застосування добрив, структура ландшаф- тно-територіальних комплексів, сівозміни, еколого-технологічні групи земель, land resources, balanced land engineering, land engineering and management technologies, target land crops, fertilizer application system, landscape structure complexes, crop rotation, land’s eco-technological groups
Шифр: 05-02-278
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 03 Apr 2019 06:53
Last Modified: 03 Apr 2019 06:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14449

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year