Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline GENERAL PSYCHOLOGY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-107 Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline GENERAL PSYCHOLOGY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-107 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Практична психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Загальна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Загальна психологія» є базовою складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності процесу функціонування психіки. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Practical Psychology" of full-time education. Interdisciplinary connections: "General psychology" is the basic component of the disciplines of the psychological cycle of the normative block. its study involves solving a number of tasks of fundamental professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge about the regularities of the functioning of the psyche. Studying the course involves the availability of systematic and thorough knowledge of the related courses - "Introduction to a specialty", "Practicum on Psychology", "History of Psychology" and is the starting point for the entire cycle of psychological disciplines: "Age Psychology", "Differential Psychology", "Pathopsychology" , "Social Psychology", "Pedagogical Psychology" and others like that. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-107, психологія, пізнавальні процеси, відчуття, сприймання, увага, мислення, пам'ять, емоції, особистість, діяльність, psychology, cognitive processes, sensation, perception, attention, thinking, memory, emotions, personality, activity
Шифр: 07-03-107
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 03 Apr 2019 06:54
Last Modified: 03 Apr 2019 06:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14463

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year