Робоча програма «Електропостачання, електричні мережі і системи» для студентів які навчаються, за спеціальністю: 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline «ELECTRICITY SUPPLY, ELECTRICAL NETWORKS AND SYSTEMS» Specialty 145 «Hydropower engineering»

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-45 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Електропостачання, електричні мережі і системи» для студентів які навчаються, за спеціальністю: 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline «ELECTRICITY SUPPLY, ELECTRICAL NETWORKS AND SYSTEMS» Specialty 145 «Hydropower engineering». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-45.pdf

Download(983kB) | Preview

Abstract

Виробництво і споживання електроенергії характеризується сукупністю активних пристроїв електромагнітного перетворення електроенергії, ліній електропередачі всіх класів напруги, комутаційних апаратів, пристроїв захисту і автоматичного відключення електрообладнання. Вивчення сучасних принципів побудови схем головних електричних з’єднань, які проектуються для споживання чи видачі електричної потужності гідроенергетичним об’єктом в електроенергетичну систему, способів і методів розрахунку та вибору струмопровідного, комутаційного, захисного і іншого електротехнічного обладнання гідроенергетичних об’єктів є однією з важливих частин у підготовці фахівців з гідроенергетики. Дисципліна «Електропостачання, електричні мережі і системи» розкриває суть сучасних технологій та надає базові знання про стандарти і процеси виробництва, розподілу і використання електроенергії, пристрої та схеми, що застосовуються в електроенергетичних системах. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують навики проектування і розрахунку електричних мереж систем електропостачання, електричних апаратів, пристроїв та машин, що використовуються в електроенергетиці та гідроенергетиці зокрема. The production and consumption of electricity is characterized by a set of active devices for electromagnetic transformation of electricity, transmission lines of all classes of voltage, switching devices, devices for protection and automatic switching off of electrical equipment. The study of modern principles for the construction of circuits of main electrical connections designed for the consumption or issue of electric power by a hydro-electric facility in the electric power system, methods and methods of calculation and the choice of conductive, switching, protective and other electrical equipment of hydro-energy objects is one of the most important parts in the training of hydropower specialists. The discipline "Electricity, electrical networks and systems" reveals the essence of modern technologies and provides basic knowledge about the standards and processes of production, distribution and use of electricity, devices and circuits used in power systems. During the study of this discipline, students receive skills in designing and calculating electrical networks of electrical supply systems, electrical apparatus, devices and machines used in power engineering and hydropower in particular.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-45, : електроенергетична система, електрична мережа, електрична машина, силовий трансформатор, схема електричних з’єднань, високовольтне обладнання, електричний компенсатор, комутаційні і захисні пристрої електричних установок і мереж, electric power system, electric network, electric machine, power transformer, circuit of electrical connections, high-voltage equipment, electric compensator, switching and protection devices of electric installations and networks.
Шифр: 04-03-45
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 08 Apr 2019 12:09
Last Modified: 08 Apr 2019 12:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14553

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year