Робоча програма навчальної дисципліни «Нелінійне комп’ютерне моделювання в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Program of the Discipline «Nonlinear computer simulation in construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally-professional program "Industrial and civil construction"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-84 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нелінійне комп’ютерне моделювання в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Program of the Discipline «Nonlinear computer simulation in construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally-professional program "Industrial and civil construction". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-01-84.pdf

Download(618kB) | Preview

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення низки тем, освоєння яких дасть можливість фахівцям супроводжувати практичну та наукову діяльність рішеннями дослідницького характеру або, отримувати нову інформацію про поведінку будівель та конструкцій за різних впливів. Освоєння методів нелінійного комп’ютерного моделювання дасть можливість випускникам продовжувати успішне навчання в аспірантурі або присвятити свою майбутню діяльність науковим дослідженням. Програма передбачає теоретичне вивчення п’яти тем, практичні заняття та виконання індивідуального завдання. В першій темі висвітлюються основи об’ємного моделювання та визначення рівнів нелінійності при складанні розрахункових схем. Додатково розглядаються варіанти дискретизації та деталізації складових частин розрахункових елементів. В другій темі розглядаються типи кінцевих елементів для моделювання в спрощеній та деталізованій постановці розрахункової задачі, а також розглядаються закони нелінійного деформування на основі дійсних реологічних властивостей матеріалів. В третій та четвертій темах висвітлено питання фізично та геометрично нелінійного моделювання, методи врахування характеристик матеріалів, а також оцінка отриманих результатів. В п’ятій темі розглядається моделювання життєвого циклу починаючи від зведення закінчуючи експлуатацією та змінністю в часі. Також в програмі наведені теми практичних занять та деякі питання виконання індивідуального завдання. The program of work involves the study of a number of topics, the development of which will enable professionals to accompany practical and scientific activities of a research nature or to receive new information on the behavior of buildings and structures for various influences. Mastering the methods of nonlinear computer simulation will enable graduates to continue successful postgraduate studies or devote their future activities to scientific research. The program involves theoretical study of five topics, practical classes and the implementation of individual tasks. In the first topic, the basics of volumetric modeling and determination of levels of nonlinearity in the compilation of calculation schemes are covered. Examples are options for sampling and detailing the components of the calculating elements. In the second topic, we consider types of finite elements for simulation in a simplified and detailed formulation of the design problem, and also consider the laws of nonlinear deformation on the basis of actual rheological properties of materials. The third and fourth topics cover the issues of physically and geometrically nonlinear modeling, methods for taking into account the characteristics of materials, as well as the evaluation of the results. In the fifth theme, modeling of the life cycle from the construction to the end of operation and the variability in time is considered. Also in the program are the topics of practical classes and some issues of individual tasks.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-84, моделювання, кінцевий елемент, нелінійність, навантаження, схема, simulation, finite element, nonlinearity, load, circuit
Шифр: 03-01-84
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 11 Apr 2019 11:11
Last Modified: 11 Apr 2019 11:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14599

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year