Робоча програма з “Основи економіки, економіки будівництва” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline «Fundamentals of economics, construction economics» discipline 0601 «Construction and architecture»

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-64 Іванченко, А. М. (2019) Робоча програма з “Основи економіки, економіки будівництва” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline «Fundamentals of economics, construction economics» discipline 0601 «Construction and architecture». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-01-64 (1).pdf

Download(994kB) | Preview

Abstract

Мета вивчення дисципліни “Основи економіки, економіка будівництва” – дати студентам теоретичні і практичні знання щодо діяльності будівельного підприємства як суб’єкта мікрое-кономіки будівництва в рамках економічної моделі “ресурси – затрати – результати”. Завдання навчальної дисципліни: - отримання студентами знань з економіки будівництва та ціноутворення у будівництві в ринкових умовах; - набуття студентами практичних навичок розрахунку основних економічних показників, що характеризують роботу будівельного підприємства, а також розрахунку кошторисної вартості будівництва об’єкту і договірної ціни на будівельну продукцію. У результаті вивчення дисципліни “Основи економіки, економіка будівництва” студенти повинні знати: - основні ознаки будівельного підприємства, як суб’єкта мікроекономіки будівництва; - виробничі ресурси будівельного підприємства; - економічні показники, що характеризують процес будівельного виробництва та ефективність роботи будівельного підприємства; - основні шляхи покращення використання ресурсів будівельного підприємства та підвищення його прибутковості; - специфіку визначення цін на будівельну продукцію; - систему ціноутворення у будівництві; - види інвесторської кошторисної документації. Вміти: - розраховувати показники ефективності використання основних виробничих фондів, обігових коштів та персоналу буді-вельного підприємства; - визначати собівартість будівельно-монтажних робіт та прибуток будівельного підприємства; - оцінювати результати роботи будівельного підприємства системою показників рентабельності; - розраховувати кошторисну вартість будівництва об’єкту і договірну ціну об’єкта. The purpose of the study of the discipline “Fundamentals of eco-nomics, construction economics” is to give students theoretical and practical knowledge about the activity of a construction company as a subject of microeconomics of construction within the framework of the economic model "resources - costs - results". Tasks of the discipline - Students get knowledge of construction economics and pricing in construction in market conditions; - Acquisition by students of practical skills in calculating the basic economic indicators that characterize the work of a business enter-prise, as well as the calculation of the estimated cost of construction of the object and the contract price of the construction product. As a result of studying the discipline "Economics of Construction" students must Know: - the main features of the construction company, as the subject of microeconomics of construction; - production resources of the construction company; - economic indicators characterizing the process of construction production and the efficiency of the construction company; - the main ways to improve the use of resources of the construc-tion company and increase its profitability; - Specifics of price determination for construction products; - pricing system in construction; - types of investment estimates. Be able: - calculate the indicators of the efficiency of the use of fixed as-sets, working capital and personnel of the enterprise; - to determine the cost of construction and installation work and the profit of the construction company; - to evaluate the results of the construction company's system of indicators of profitability; - calculate the estimated cost of construction of the object and the contract price of the object.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-01-64, собівартість будівництва, вартість будівниц-тва, ціна будівельної продукції, ціноутворення, кошторисна документація, construction cost, construction cost, construction price, pricing, estimated documentation
Шифр: 06-01-64
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Apr 2019 08:31
Last Modified: 12 Apr 2019 08:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14608

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year