Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «THE BASIS OF ROMAN PRIVATE LA» Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-04-29 Гришко, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «THE BASIS OF ROMAN PRIVATE LA» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-04-29.pdf

Download(945kB) | Preview

Abstract

Право Стародавнього Риму - яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва скла-лася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей і насамперед приватного (цивільного) права. Зокре-ма, набуло своєї завершеності формулювання багатьох правових принципів, особливо тих, що стосуються приватної власності, договірного, спадкового, сімейного та іншого права. Римські юристи вперше розробили право при-ватної власності, абстрактне право, приватне право, право абстрактної особи. Право стало класичним юридичним виразом життєвих умов і конфліктів сус¬пільства, в якому панує приватна власність. Римська цивілістика залишається неперевершеною школою не тільки для сучасного правотворення, наукового аналізу і узагальнень, але й практичного застосування цивільного законодавства. Враховуючи ці та інші особливості римського приватного права, на юридичних факультетах університетів, у правничих коледжах введено його викладання. За визначенням Ульпіана, приватне право захищало інтереси окремих осіб й оскільки воно створювалося як абстрактне право, то саме тому могло бути застосованим безпосередньо або з певними модифікаціями до будь-яких приватновласницьких відносин. Зважаючи на те, що римське приватне право відіграє вступну роль до предметів цивільного права і процесу, сімейного, спадкового права та інших. The right of Ancient Rome is a bright page of world history. Over two thousand years ago, based on the slave-owning method of production, a legal system developed, in which the development of a number of branches and, first of all, private (civil) rights was achieved. In particular, the wording of many legal principles, especially those relating to private property, contractual, inheritance, family and other rights, has become fully completed. Roman lawyers for the first time developed the right of privat ownership. The right has become a classic legal expression of the living conditions and conflicts of the socialist world, in which private property reigns. Roman civilization remains an unsurpassed school not only for modern law-making, scientific analysis and generalizations, but also the practical application of civil law. Taking into account these and other peculiarities of Roman private law, this discipline was introduced at the faculties of universities. According to Ulpian's definition, private law protected the interests of individuals and since it was created as an abstract law, that is why it could be applied directly or with certain modifications to any private-ownership relations. Given that Roman private law plays an introductory role in the subjects of civil law and process, family, inheritance law, and others.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-04-29, джерела права, приватне право, юристи, раби, вільно народжені, вільновідпущені, колони, речове право, сімейне право, зобов’язальне право, договори, спадкове право, sources of law, private law, lawyers, slaves, freely born, freed, columns, property law, family law, binding law, treaties, inheritance law.
Шифр: 07-04-29
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Відновного правосуддя та приватної детективної діяльності
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 19 Apr 2019 12:33
Last Modified: 19 Apr 2019 12:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14713

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year