Робоча програма «Експлуатаційна гідрометрія» для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline «Operational hydrometry» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydroinformatics»

Downloads

Downloads per month over past year

01-02-35 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Робоча програма «Експлуатаційна гідрометрія» для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline «Operational hydrometry» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-02-35.pdf

Download(900kB) | Preview

Abstract

Основна мета освітньої програми "гідроінформатика" є підготовка майбутніх кваліфікованих інженерів і вчених як осіб, які приймають рішення в області моделювання і управління в проектах, пов'язаних з водними технологіями та охороною довкілля. Гідроінформатика вчить використовувати та створювати сучасне інформаційне забезпечення для обліку і управління водними ресурсами – однієї з головних проблем нашого часу. При цьому загальна мета гідроінформатики - уникнути ризиків при загрозі повені, водопостачання, іригації, очищення стічних вод може бути досягнута тільки в разі правильної експлуатаційної гідрометричної оцінки наявних водних ресурсів. Основою для правильної організації водообліку на водогосподарських об’єктах повинна бути необхідність переходу на ресурсо- та енергозберігаючі технології водокористування, сучасні наукові підходи до вимірювань та застосування надійних і точних приладів водообліку. Визначення витратних та інших гідрометричних характеристик природніх та штучних водотоків на сьогодні також є основою для складання планів управління річковим басейном. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки Освітні компоненти, що передують вивченню даної дисципліни: - Інженерна гідрологія та метеорологія - Навчальна практика з гідрології - Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд - Основи гідроінформатики. Освітні компоненти, які вивчаються одночасно з даною дисципліною - Проектування водогосподарських та природоохоронних систем; - Інтегроване управління водними ресурсами. Освітні компоненти, які спираються на компетентності здобуті при вивченні даної дисципліни - Гідроінформаційні системи - Методологія наукових досліджень - Науково-дослідна практика - Кваліфікаційна магістерська робота The main objective of the Hydroinformatics educational program is the training of future qualified engineers and scientists as decision makers in the field of design and management in projects related to water technology and environmental protection. Hydrotechnology teaches us to use and create up-to-date information support for the accounting and management of water resources - one of the main problems of our time. At the same time, the general goal of Hydroinformatics - to avoid risks in the event of a threat of flood, water supply, irrigation, wastewater treatment can only be achieved if a proper operational hydrometric assessment of available water resources. The basis for the proper organization of water accounting in water facilities should be the need to switch to resource and energy-saving water use technologies, modern scientific approaches to the measurement and use of reliable and accurate water accounting devices. Determination of the flow and other hydrometric characteristics of natural and artificial watercourses is also the basis for drawing up river basin management plans today. Place of discipline in the structural-logical scheme of preparation Educational components preceding the study of this discipline: - Engineering hydrology and meteorology - Educational practice in hydrology - Fundamentals of technical operation of water management systems and facilities - Fundamentals of Hydroinformatics. Educational components that are studied simultaneously with this discipline - Designing of water management and environmental protection systems; - Integrated Water Resources Management. Educational components that are based on the competence gained during the study of this discipline - Hydraulic information systems - Methodology of scientific research. - Research practice - master's paper

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-02-35, експлуатаційна гідрометрія, облік води, водомірний пристрій, витратомір, автоматизація водообліку, operational hydrometry, Water metering, water meter, Flow measurement, automation of water metering
Шифр: 01-02-35
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроінформатики
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 25 Apr 2019 07:28
Last Modified: 25 Apr 2019 07:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14731

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year