Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Organization of entrepreneurial activity in tourism» training direction 6.140103 – «Tourism»

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-31 Конарівська, О. Б. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Organization of entrepreneurial activity in tourism» training direction 6.140103 – «Tourism». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-31 (1).pdf

Download(813kB) | Preview

Abstract

Нормативною частиною програми підготовки фахівців з напряму підготовки «Туризм» передбачається вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі». Робоча програма дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі» призначена для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» та укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів з туризму. До факторів розвитку бізнесу сучасна економічна наука відносить землю з її багатствами, працю й капітал, а також підприємницькі здібності, що утворюють особливий ресурс - інтелект. Таким чином для підприємця в туристичному бізнесі головним ресурсом є не гроші, не знаряддя чи предмети праці, а його уміння здійснювати господарську діяльність, знання психології споживача туристичного продукту та суспільних потреб у туристичному бізнесі. Вивчення дисципліни «Організація туристичного бізнесу в туризмі» спрямована на формування в студентів сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також у набутті вмінь і практичних навичок економічної діяльності. The normative part of the program of training specialists on the direction of training "Tourism" provides for the study of discipline "Organization of entrepreneurship in tourism." The work program of the discipline "Organization of entrepreneurship in tourism" is intended for students in the direction of preparation 6.140103 "Tourism" and is made taking into account the modern requirements for educational-methodical documents and professional competences of the educational and qualification characteristics of bachelors in tourism. To the factors of business development, modern economic science relates land with its wealth, labor and capital, as well as entrepreneurial abilities that form a special resource - intellect. For an entrepreneur in the tourism business, the main resource is not money, not tools or objects of labor, but his ability to carry out economic activities, knowledge of the psychology of the consumer of the tourist product and social needs in the tourist business. The study of the discipline "Organization of tourism business in tourism" is aimed at forming students of modern economic thinking, a deep understanding of the complex problems of tourism management, as well as in acquiring skills and practical skills of economic activity.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-31, туризм, ринок туристичних послуг, державні органи регулювання туристичної діяльності, підприємницька діяльність, туристичний бізнес, туристичне підприємство, tourism, market of tourist services, state bodies of regulation of tourist activity, entrepreneurial activity, tourist business, tourist enterprise
Шифр: 05-08-31
Subjects: За напрямами > 14 - Сфера обслуговування > 1401 - Сфера обслуговування
За напрямами > 14 - Сфера обслуговування > 1401 - Сфера обслуговування > 6.140103 - Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 13 May 2019 12:54
Last Modified: 13 May 2019 12:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14822

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year