Робоча програма з дисципліни Інформатика з основами геоінформатики для студентів, які навчаються за спеціальністю 106 «Географія». Program of the Discipline Informatics with the basics of geoinformatics Specialty 106 «Geography»

Downloads

Downloads per month over past year

04-04-38 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика з основами геоінформатики для студентів, які навчаються за спеціальністю 106 «Географія». Program of the Discipline Informatics with the basics of geoinformatics Specialty 106 «Geography». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04_04-38 (1).pdf

Download(877kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Інформатика з основами геоінформатики" вивчається в 1 семестрі студентами спеціальності "Георгафія" і формує у студентів теоретичну базу знань основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних геоінформаційних систем (ГІС), теоретичних та практичних основ роботи з ними та ознайомлення з можливими напрямками їх використання в географічній науці. За сутністю цей курс має двоєдиний зміст: по-перше, в ньому розглядається міжгалузева дисципліна, яка вивчає структуру та загальні властивості даних і інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності; по-друге, саме в рамках цього курсу студенти-географи вперше знайомляться із новітніми дослідницькими засобами своєї предметної галузі – геоінформаційними системами та технологіями. Враховуючи значну популярність у нашій країні програмних продуктів корпорації Microsoft, зокрема операційної системи Windows та офісного пакета Microsoft Office, у курсі “Інформатика та основи геоінформатики” передбачено вивчення саме цих засобів, оскільки невід’ємною частиною реалізації процесу навчання є застосування певних конкретних програмних і технічних засобів. Разом з тим вони розглядаються лише як можливі засоби унаочнення і дидактичного супроводу навчального матеріалу та технічної підтримки навчально-пізнавальної діяльності. Сьогодні кваліфікований фахівець повинен вміти серед широкого асортименту програмних засобів відшукати такий програмний пакет, який швидко та ефективно допоможе отримати потрібний результат. Educational subject "Informatics with the basics of geoinformatics" is studied in the 1nd semester by the students of the specialty "Geography" and is aimed at forming the theoretical knowledge of the basics of informatics, skills and techniques of the effective use of modern of modern geographic information systems (GIS), theoretical and practical bases of work with them and acquaintance with possible directions of their use in geographic science. In essence, this course has a twofold meaning: firstly, it deals with interdisciplinary discipline, which studies the structure and general properties of data and information, as well as methods and (technical) means of its creation, transformation, preservation, transmission and use in various fields of human activity; secondly, it is in this course that geography students first become acquainted with the latest research resources of their subject area - geographic information systems and technologies. Taking into account the popularity of Microsoft software products in our country, in particular Windows operating system and Microsoft Office suite, the course "Informatics and Computer Technology" provides for the study of these tools, because the integral part of the implementation of the learning process is the application of certain specific software and hardware. However, they are considered only as possible means for the presentation and teaching support of the educational material and technical support for educational and cognitive activities. Today, among a wide range of software tools, a qualified specialist should be able to find the needed software package, whichwill help to get the desired resultquickly and effectively.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-04-38, інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, геоінформатика, програмне забезпечення, прикладні програми, informatics, information and communication technologies, geoinformatics, software, applied programs.
Шифр: 04-04-38
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 106 Географія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 21 May 2019 16:27
Last Modified: 21 May 2019 16:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14874

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year