Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE JUSTICE" Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-34 Штогун, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE JUSTICE" Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-34 (1).pdf

Download(934kB) | Preview

Abstract

«Адміністративне судочинство» як навчальна дисципліна – це система знань про відповідний інститут адміністративного права. Навчальна дисципліна побудована таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних положень теорії адміністративної юстиції, відповідного правового регулювання і практики, пов’язаної з таким регулюванням. Вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» сприяє розумінню місця судового захисту прав суб'єктів громадянського суспільства у розбудові правової держави, адаптації існуючих в Україні стандартів і процедур роботи публічного сектору до європейських норм і практик, їх ролі у забезпеченні ефективного функціонування управлінських механізмів, опануванню моделей адміністрування у сфері надання якісних адміністративних послуг громадянам і бізнесу та протидії корупції, усвідомленню етичних норм поведінки. Робоча програма «Адміністративне судочинство» вміщує чотири змістові модулі. У першому розкрито поняття адміністративного судочинства, у другому – організація адміністративного судочинства, в третьому – здійснення адміністративного судочинства, у четвертому – виконання судових рішень в адміністративному судочинстві. "Administrative justice" as an educational discipline is a system of knowledge about the corresponding institute of administrative law. The educational discipline is constructed in such a way as to ensure consistent and logical presentation of the material, to disclose the content of the basic provisions of the theory of administrative justice, the relevant legal regulation and practice associated with such regulation. The study of the discipline "Administrative Justice" promotes the understanding of the place of judicial protection of the rights of civil society actors in the development of the rule of law, the adaptation of existing standards and procedures of the public sector in Ukraine to European norms and practices, their role in ensuring the effective functioning of management mechanisms, mastery of administration models in the sphere of provision of high-quality administrative services to citizens and business and the fight against corruption, awareness of ethical norms of conduct. The work program "Administrative Proceedings" contains four content modules. The first is the concept of administrative legal proceedings, the second - the organization of administrative proceedings, in the third - the implementation of administrative legal proceedings, in the fourth - the execution of court decisions in administrative proceedings.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-34, адміністративне судочинство, судові рішення, правова свідомість, адміністративна юстиція, суб’єкти адміністративного судочинства, підсудність адміністративних справ, заходи процесуального примусу, administrative justice, judicial decisions, legal consciousness, administrative justice, subjects of administrative legal proceedings, jurisdiction of administrative cases, measures of procedural coercion
Шифр: 07-01-34
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 29 May 2019 08:52
Last Modified: 29 May 2019 08:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14910

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year