Робоча програма навчальної дисципліни «Геоморфологія з осно-вами четвертної геології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline «GEOMORPHOLOGY WITH THE BASICS OF QUATERNARY GEOLOGY» Specialty – 103 «1Earth Sciences », Branch of knowledge – 10 «Natural sciences»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-61 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоморфологія з осно-вами четвертної геології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline «GEOMORPHOLOGY WITH THE BASICS OF QUATERNARY GEOLOGY» Specialty – 103 «1Earth Sciences », Branch of knowledge – 10 «Natural sciences». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-05-61 (1).pdf

Download(756kB) | Preview

Abstract

Дисципліна “Геоморфологія з основами четвертної геології” є базо-вою нормативною дисципліною, що викладається на 2 курсі у І-му се-местрі в обсязі 90 годин. Форма підсумкового контролю – залік. Курс „ Геоморфологія з основами четвертної геології ” для студентів спеці-альності «Науки про Землю» має на меті ознайомлення студентів з ос-новними засадами загальної геоморфології та четвертинної геології: освоїти основні теоретичні підходи оцінки, аналізу і опису генетичних типів і форм рельєфу, їх елементів та чинників рельєфотворення, на-вчитись будувати геолого-геоморфологічні і четвертинні карти і роз-різи, освоїти методи фаціального аналізу, картометричних та морфоме-тричних дослідженнь, познайомитись з генетичними типами четвер-тинних відкладів та умовами їх утворення. Значна увага приділяється аналізу основних напрямків практичного використання геоморфологі-чної інформації. The discipline "Geomorphology with the basics of Quaternary geology" is the basic normative discipline taught in the 2nd course in the 1st semester in the amount of 90 hours. The form of final control is a check. The course "Geomorphology with the Basics of Quaternary Geology" for students of the specialty "Earth Sciences" aims to familiarize students with the basic princi-ples of general Geomorphology and Quaternary geology: master the basic theoretical approaches to the assessment, analysis and description of genetic types and relief forms of their elements and factors of relief formation, learn how to build a geological and geomorphological and quaternary maps and cut, master the methods of facies analysis, cardometric and morphometric studies, get acquainted with the genetic types of Quaternary deposits and the conditions of their formation. Considerable attention is paid to the analysis of the main directions of the practical use of geomorphological information.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-61, морфоструктури, морфоскульптури, рельєф, четвертинні відклади, екзогенні процеси, ендогенні процеси, morphostructure, morphosculpture, relief, quaternary depos-its, exogenous processes, endogenous processes.
Шифр: 01-05-61
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 10 Jul 2019 07:41
Last Modified: 10 Jul 2019 07:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15224

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year