ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Янчук, О. Є. and Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. and Рудик, Н. О. and Yanchuk, O. Ye. and Yanchuk, R. M. and Trokhymets, S. M. and Rudyk, N. O. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 87-102.

[img]
Preview
Text
Vt848.zax.pdf

Download(3MB) | Preview

Abstract

Розглянуто зміст поняття «інформаційна модель будівлі» та особливості збору й опрацювання інформації необхідної для її створення. Відзначено можливість створення BIM як на етапі проектування для супроводу будівництва, так і на вже існуючі споруди для супроводу їх в процесі експлуатації. Наведено приклади використання інформаційних моделей у будівельній галузі України. Відзначено широке впровадження BIM у закордонних проектах. Виділено основні переваги та недоліки використання BIM. Реалізовано пілотний проект тривимірної інформаційної моделі будівлі типового навчального корпусу учбового закладу на прикладі 6 навчального корпусу НУВГП. Побудову інформаційної моделі будівлі виконано в програмному забезпеченні ArchiCAD. Створено тривимірну модель споруди, комунікацій, оснащення приміщень з наповненням атрибутивними даними. Для візуалізації моделі створено близько тридцяти дво- та тривимірних шарів. Представлено порівняння реального вигляду деяких елементів будівлі з розробленою моделлю. Продемонстровано фрагмент моделі тепломережі з наявною атрибутивною інформацією. Наведено приклади використання моделі при вирішенні прикладних задач її експлуатації: перегляд інформації про стан будівлі та комунікацій; автоматизований розрахунок кошторису для проведення ремонтних робіт; автоматичне формування експлікації приміщень споруди; створення звіту про специфікацію вікон та дверей будівлі. Представлено основні можливості безкоштовного додатку Graphisoft BIMx Viewer (BIMx), який дозволяє працювати зі створеною моделлю без наявності програмного забезпечення ArchiCAD. Визначено потенційних користувачів даної системи. Відповідно до потреб зацікавлених користувачів виділено типові задачі, які вона повинна вирішувати.

Title in English

USE OF BUILDING INFORMATION MODEL FOR THE APPLIED TASKS DECISION OF ITS EXPLOITATION

English abstract

The content of the concept "building information model" and the peculiarities of collecting and processing the information necessary for its creation are considered. It is noted the possibility of creating a BIM at the design stage for maintenance of construction, as well as on existing facilities to accompany them during operation. Examples of use of information models in the construction industry of Ukraine are given. The wide introduction of BIM in foreign projects was noted. The main advantages and disadvantages of using BIM are highlighted. The pilot project of a three-dimensional informational model of the building of a typical building of an educational institution was implemented on the example of the 6th building of the NUWEE. Building information model of the building is executed in the software ArchiCAD. A threedimensional model of construction, communications, equipment of premises with the filling of attributive data is created. For rendering of the model there are about thirty two- and three-dimensional layers created. A comparison of the actual appearance of some elements of the building with the developed model is presented. A fragment of the heating network model with available attributive information is shown. Examples of use of the model are given in the decision of the applied tasks of its exploitation: the review of information on the state of buildings and communications; automated calculation of the estimate for carrying out of repair works; automatic formation of explication of premises of the building; creating a report on the specification of the windows and doors of the building. The main features of the free Graphisoft BIMx Viewer (BIMx) application are presented, which allows you to work with the created model without the ArchiCAD software. Identified potential users of this system. Depending on the needs of interested users, the typical tasks that it should solve are identified.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: інформаційна модель будівлі, експлуатація, BIM (building information model), information model of the building, operation, BIM (building information model)
УДК: 528:69:004
Бібліографічний опис: Використання інформаційної моделі будівлі для вирішення прикладних задач її експлуатації / О. Є. Янчук, Р. М. Янчук, С. М. Трохимець, Н. О. Рудик // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 4(84). – С. 87-102.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 18 Sep 2019 08:54
Last Modified: 18 Sep 2019 08:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15511

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year