Робоча програма з дисципліни «Кадровий та інформаційний менеджмент» для студентів, що навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline PERSONNEL AND INFORMATION MANAGEMENT specialty 029 Information, library and archival affairs specialization Information communication management

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-07 Фроленкова, Н. А. (2017) Робоча програма з дисципліни «Кадровий та інформаційний менеджмент» для студентів, що навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline PERSONNEL AND INFORMATION MANAGEMENT specialty 029 Information, library and archival affairs specialization Information communication management. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-07 (1).pdf

Download(741kB) | Preview

Abstract

Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час, володіти комплексом організаційних і психологічних якостей, забезпечувати творчий підхід до роботи. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває удосконалення якісного змісту діяльності менеджерів з персоналу. В сучасних умовах управління персоналом визнається однією з найважливіших сфер життя організації, яка здатна багатократно підвищити її ефективність. Інформаційний менеджмент - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання. Потреба в спеціальній підготовці фахівців, здатних ефективно розв’язувати проблеми, пов’язані з управлінням інформаційною діяльністю не задовольняється закладами освіти в Україні. Такі фахівці повинні стати «посередниками», своєрідним містком між інформаційними технологіями і кінцевим користувачем. Modern conditions of the enterprises present qualitatively new requirements to the managers of the personnel, cause the need for a higher intensity of their work, ability to appreciate time, possess a complex of organizational and psychological qualities, provide a creative approach to work. In this regard, the improvement of the qualitative content of the personnel managers' activity is of particular relevance. In modern conditions, personnel management is recognized as one of the most important spheres of the organization's life, which can multiply its effectiveness. Information management - is an innovative activity, focused on the constant search for new, more effective ways of organizing information activities, on the activation and development of available information resources and forms of their rational use. The need for specialist training that can effectively solve the problems associated with the management of information activities is not satisfied with educational institutions in Ukraine. Such specialists should become "intermediaries," a bridge between information technologies and the end user.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-07, кадровий менеджмент, кадрова політика, персонал, трудові ресурси, кадровий потенціал, управління персоналом, інформація, інформаційні ресурси, інформаційна система, personnel management, personnel policy, personnel, labor resources, personnel potential, personnel management, information, information resources, information system
Шифр: 06-08-07
Subjects: Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 04 Oct 2019 13:06
Last Modified: 04 Oct 2019 13:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15696

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year