Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Program of the Discipline "Modern methods of ensuring the reliability of personnel and personal safety" specialty 073 "Management"

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-54 Безтелесна, Л. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Program of the Discipline "Modern methods of ensuring the reliability of personnel and personal safety" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-05-54 (1).pdf

Download(659kB) | Preview

Abstract

Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки–це навчальна дисципліна професійної підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». Дана дисципліна розкриває систему знань, що пов’язана з цілеспрямованим впливом на персонал організації (підприємства, фірми) для забезпечення її ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності на ринку з одночасним збагаченням інтелектуального, творчого і культурного потенціалу персоналу, задоволенням його потреби у професійному навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку та особистій безпеці. Навчальна дисципліна «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки» призначена для надання студентам знань про сутність надійності та особистої безпеки персоналу, сучасних методів їх забезпечення, трансформаційні процеси, що відбуваються у цьому процесі. Modern methods of ensuring the reliability of personnel and personal security - is a discipline of professional training of masters of specialty 073 "Management" specialization "Management of financial and economic security". This discipline reveals a system of knowledge related to the purposeful influence on the personnel of an organization (enterprise, firm) to ensure its effective functioning and increase the competitiveness in the market while simultaneously enriching the intellectual, creative and cultural potential of the staff, meeting his need for professional training, planning career and vocational training, social development and personal safety. The course "Modern Methods for Ensuring the Reliability of Personnel and Personal Security" is designed to provide students with knowledge about the essence of reliability and personal safety of staff, modern methods of providing them, the transformation processes that occur in this process

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-54, персонал, надійність, особиста безпека, атестація, рух, розвиток, кадровий резерв, мотивація, соціально-психологічний клімат і контракт, конфлікт, personnel, reliability, personal security, attestation, movement, development, personnel reserve, motivation, social and psychological climate and contract, conflict
Шифр: 06-05-54
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Oct 2019 11:25
Last Modified: 08 Oct 2019 11:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15738

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year