Робоча програма навчальної дисципліни «Історія менеджменту» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT HISTORY" specialization all specializations

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-81 Швець, Ф. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія менеджменту» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT HISTORY" specialization all specializations. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-81.pdf

Download(680kB) | Preview

Abstract

Передумовою соціально-економічного і політичного становлення країн, розвитку ринків товарів і послуг, успіху підприємств і окремої людини є процеси управління. Незалежно від рівня розвитку суспільства реалізація окреслених планів неможлива без ефективної організації людей, координації їх дій з використанням різних важелів управління. На різних історичних етапах розвитку суспільства існувало багато керівників і рівнів управління, наприклад, фараони, королі, жерці, губернатори територій, хранителі житниць, наглядачі, магістрати, судді тощо. Усі ці посадові особи певною мірою виконували функції та обов’язки сучасних менеджерів. Вивчення історії менеджменту може привнести першоджерела ідей і підходів, простежити їх розвиток, виявити перспективу розвитку в умовах культурного середовища. Вивчення минулого робить картину справжнього більш логічною і конкретною. Без вивчення історії індивідуум має тільки свій обмежений досвід як основу для ідей та дій. Простежуючи походження і розвиток сучасних концепцій менеджменту, студент може краще зрозуміти аналітичні та концептуальні інструменти своєї майбутньої професії. Вивчення історії менеджменту не тільки забезпечує розуміння його національної специфіки, але також створює уявлення про те, як досвід і знання теорії менеджменту можуть застосовуватися в різних організаціях і культурах. Вона поєднує в собі елементи історії економіки, соціології, психології, історії суспільства з метою визначення місця менеджменту в культурно-історичній перспективі. Історію менеджменту варто розглядати в контексті його культурного середовища і, таким чином, розуміти не тільки яким був менеджмент, а й пояснити, чому його розвиток відбувався саме таким чином. The prerequisites for socio-economic and political formation of countries, the development of markets for goods and services, the success of businesses and individuals are governance processes. Regardless of the level of development of society, implementation of the outlined plans is impossible without effective organization of people, coordination of their actions with the use of different levers of management. There were many leaders and levels of government at different stages of society, such as Pharaohs, kings, priests, governors of territories, breadwinners, overseers, magistrates, judges, and so on. All these officials have to a certain extent fulfilled the functions and responsibilities of modern managers. Studying the history of management can bring primary sources of ideas and approaches, trace their development, identify the prospect of development in a cultural environment. Studying the past makes the picture of the present more logical and concrete. Without studying history, an individual has only limited experience as a basis for ideas and actions. By tracing the origin and development of modern management concepts, a student can better understand the analytical and conceptual tools of his or her future profession. Not only does the study of management history provide an understanding of its national specificity, but it also gives an idea of how experience and knowledge of management theory can be applied to different organizations and cultures. It combines elements of the history of economics, sociology, psychology, history of society in order to determine the place of management in the cultural and historical perspective. The history of management should be viewed in the context of its cultural environment, and thus not only understand what management was, but also explain why its development occurred in this way

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-81, управління, історія, менеджмент, першоджерела ідей, закономірності розвитку менеджменту, культурне середовище, минуле, економіка, соціологія, психологія, історія суспільства, культурно-історична перспектива, організація праці, координація дій людей, процеси управління, розвиток ринків, історичні етапи розвитку суспільства, рівні управління, керівники, концепції менеджменту, індивідуум, становлення менеджменту, управлінська думка, до індустріальний період, індустріальна система, management, history, management, primary sources of ideas, patterns of management development, cultural environment, past, economics, sociology, psychology, history of society, cultural and historical perspective, organization of labor, coordination of people's actions, management processes, market development, historical stages of development of society, levels of management, leaders, management concepts, the individual, the emergence of management, managerial thought, to the industrial period, the industrial system
Шифр: 06-08-81
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Oct 2019 12:02
Last Modified: 08 Oct 2019 12:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15747

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year