Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент». Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 051 «Economics», 073 «Management»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-93 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент». Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 051 «Economics», 073 «Management». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-93 (1).pdf

Download(826kB) | Preview

Abstract

Нормативна дисципліна «Охорона праці у галузі» спрямована на здобуття майбутніми фахівцями знань про стан і проблеми охорони праці у відповідній даному напряму підготовки галузі, на вивчення складових і умов функціонування системи управління охороною праці, методів і способів забезпечення здорових умов виробничого середовища й безпеки праці згідно з чинними законодавчими й іншими нормативно-правовими актами. Викладання навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» забезпечить такі результати навчання: - уміння розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності; - уміння оцінювати динаміку ефективності функціонування СУОПГ та обґрунтовувати пропозиції щодо її удосконалення;- уміння управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. The normative discipline «Occupational safety in the industry» is aimed at obtaining future specialists knowledge about the state and problems of labor protection in the corresponding field of training of the industry, to study the components and conditions of the functioning of the system of management of labor protection, methods and methods for ensuring healthy working environment and safety conditions in accordance with with current legislative and other normative-legal acts. Teaching the discipline «Occupational safety in the industry» will provide the following learning outcomes: - аbility to develop occupational safety and environmental measures in research and production activities; - ability to evaluate the dynamics of the HSE MS functioning and to substantiate proposals for its improvement; - ability to manage of actions to prevent accidents, occupational diseases and industrial accidents

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-93, cистема управління охороною праці, міжнародні норми, соціальне партнерство, соціальна відповідальність, виробнича безпека, system of management of labor protection, international norms, social partnership, social responsibility, industrial safety
Шифр: 03-10-93
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 09 Oct 2019 11:04
Last Modified: 09 Oct 2019 11:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15770

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year