Робоча програма з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "ENGINEERING GEODESY AND THE BASIS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology"

Downloads

Downloads per month over past year

01-01-30 Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "ENGINEERING GEODESY AND THE BASIS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-01-30 (1).pdf

Download(484kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) є вступом до складного багатогранного блоку професійно-практичної підготовки майбутніх фахівці. Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Курс знайомить з основами геоінформатики як науки, сучасними ГІС-програмами та їх функціональними можливостями. В сучасних умовах різко зростають масштаби природокористування та рівень антропогенного навантаження на довкілля, що визначає необхідність моніторингу та збору інформації щодо стану навколишнього середовища. Геоінформатика вивчає принципи, технічні та програмні засоби і технологію отримання, накопичення, передавання та опрацювання просторової інформації і формування на цій основі нових уявлень про світ. Academic discipline «Engineering geodesy and the basis of geoinformatics» (Part 2. Basis of geoinformatics) is the entry into a complex multifaceted block of professional and practical training of future specialists. The course is taught for higher education students of the first (bachelor) level, specialty 194 «Hydrotechnical engineering, water engineering and water technologies". The course introduces with the basics of geoinformatics as a science, modern GIS programs and their functionality. In modern conditions, the scale of nature use and the level of anthropogenic pressure on the environment are increasing dramatically which determines the need for monitoring and collecting information about the state of the environment. Geoinformatics studies the principles, technical and software tools and technology of obtaining, accumulation, transmission and processing of spatial information and the formation of new ideas about the world

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-01-30, геоінформатика, програмне забезпечення, технології, ГІС-програми, антропогенне навантаження, природооблаштування, geoinformatics, software, technologies, GIS programs, anthropogenic load, nature management
Шифр: 01-01-30
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Водної інженерії та водних технологій
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Oct 2019 11:03
Last Modified: 10 Oct 2019 11:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15788

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year