Робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline Program of the Discipline specialty 281 «Public administration and administration»

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-93 Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline Program of the Discipline specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-93 (1).pdf

Download(810kB) | Preview

Abstract

На початку XXI ст. в Україні, яка посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання енергії, води та інших ресурсів на одиницю ВВП, обсяги промислових відходів на душу населення перевищують аналогічні показники багатьох країн. Природні ресурси, особливо земельні, лісові і водні, значною мірою виснажені і деградовані, потребують дбайливого ставлення та ощадливого використання. Сучасний стан в регіональних соціоеколого-економічних системах характеризується небезпечними для життєдіяльності людства змінами навколишнього середовища. Вони, зокрема, зумовлені нераціональним природокористуванням, безгосподарським використанням водних ресурсів, закриттям численних нерентабельних шахт і кар’єрів методом повного або часткового затоплення, недосконалістю організаційно-правових механізмів державного регулювання екологічної безпеки як на рівні регіону, так і на загальнодержавному рівні. За таких умов постійно зростають ризики природно-техногенних аварій і катастроф, непродуктивні витрати на їх локалізацію та ліквідацію негативних наслідків, людські та матеріальні втрати тощо. Тому особливої актуальності для життєдіяльності населення набувають питання державного регулювання екологічної безпеки на рівні регіону. At the beginning of the XXI century in Ukraine, which occupies one of the first places in the world in terms of energy consumption, water and other resources per unit of GDP, the volume of industrial waste per capita exceeds the similar indicators of many countries. Natural resources, especially land, forest and water, are largely exhausted and degraded, requiring careful attitude and economical use. The current state of the regional socioecological and economic systems is characterized by dangerous changes to the environment of mankind. They are, in particular, caused by irrational nature management, unsustainable use of water resources, the closure of numerous unprofitable mines and quarries by the method of full or partial flooding, imperfection of organizational and legal mechanisms of state regulation of environmental safety at the level of the region, and at the state level. Under such conditions, the risks of natural and man-made accidents and disasters, unproductive costs for their localization and the elimination of negative consequences, human and material losses, etc. are constantly increasing. Therefore, the issue of state regulation of environmental safety at the regional level is becoming especially relevant to the life of the population

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-93, державне управління, система забезпечення екологічної безпеки, механізми державного регулювання екологічної безпеки, ефективність, методи, показники, регіон, public administration, ecological safety system, mechanisms of state regulation of ecological safety, efficiency, methods, indicators, region
Шифр: 06-14-93
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Oct 2019 11:03
Last Modified: 15 Oct 2019 11:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15835

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year