Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-114 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-114.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Інженерна психологія» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти закладів вищої освіти як гуманітарного так і технічного напрямку. Курс «Інженерна психологія» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. За допомогою «Інженерної психології» вивчаються психологічні аспекти процесів та структури інформаційної взаємодії людини і техніки, у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного впливу різних компонентів системи «людина-машина» при її проектуванні, створенні і експлуатації. Курс «Інженерна психологія» є дисципліною, яка вчить студентів розуміти суть та важливість оволодіння організаційно-проектними аспектами проблем в системах «людина – машина» та психологічного забезпечення таких систем. До кола таких знань відносяться психологічна підтримка людині-оператора в системах «людина – машина», психологічне забезпечення проектування цих систем та їх експлуатація. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Engineering Psychology" is designed in accordance with the structure and content of the textbooks, which are recommended for applicants of the first (bachelor) level of education of higher education institutions in both humanities and technical areas. Тhe course "Engineering Psychology" occupies an important place in the general structural and logical scheme of specialist training. With the help of Engineering Psychology, the psychological aspects of processes and structures of information interaction of man and technology, including the processes of receiving, processing, storing information by a person, making decisions and psychic regulation of governing actions, as well as taking into account the mutual influence of various components of the system "man- machine “ in its design, creation and operation. The course "Engineering Psychology" is a discipline that teaches students to understand the essence and importance of mastering organizational and project aspects of problems in systems "man - machine" and psychological support for such systems. The range of such knowledge includes psychological support to the human operator in systems "man - machine", psychological support for the design of these systems and their operation. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and videos on sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-114, система «людина – машина», методи інженерної психології, оператор в СЛМ, автоматизована система управління, кібернетика, система «людина- техніка», system "man - machine", methods of engineering psychology, operator in SLM, automated control system, cybernetics, system "man - technique"
Шифр: 07-03-114
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Oct 2019 11:04
Last Modified: 15 Oct 2019 11:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15861

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year