Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Науки про землю», «Теплоенергетика», «Гідроенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 103 «Науки про землю», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 103 «Earth sciences», speciality 144 «Thermal power engineering», speciality 145 «Hydraulic power engineering», speciality 194 «Hydrotechnical building, water engineering and water technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-92 Довбенко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Науки про землю», «Теплоенергетика», «Гідроенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 103 «Науки про землю», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 103 «Earth sciences», speciality 144 «Thermal power engineering», speciality 145 «Hydraulic power engineering», speciality 194 «Hydrotechnical building, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-92 (1).pdf

Download(774kB) | Preview

Abstract

Основне завдання дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. Майбутні фахівці мають бути переконаними в тому, що завдяки створенню здорових і безпечних умов праці та відповідного виробничого середовища можна значно підвищити продуктивність та якість праці, скоротити виробничий травматизм та професійні захворювання. В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» студенти з відповідних спеціальностей та напряму підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час трудової діяльності та володіти основними загальнокультурними та професійними компетенціями з безпеки та цивільного захисту. The main objective of the discipline is to provide students with the knowledge, skills and abilities (competences) to effectively solve the problem of professional activity, with due regard to the requirements of occupational safety and guaranteeing the safety, life and health of workers in various fields of professional activity. Future professionals need to be convinced that creating healthy and safe working conditions and an appropriate work environment can significantly increase productivity and quality of work, reduce occupational injuries and occupational diseases. As a result of the study of the discipline "Life Safety and Civil Protection" students in the relevant specialties and areas of training should be able to solve the professional tasks of activities related to ensuring life, health and efficiency during work and to have basic general cultural and professional competences on security and civil protection

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-92, безпека життєдіяльності, цивільний захист, джерела проходження небезпек, ідентифікація небезпек, небезпечний чинник, рівні надзвичайних ситуацій, life safety, civil protection, sources of danger, hazard identification, dangerous factor, emergency levels
Шифр: 03-10-92
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Oct 2019 11:47
Last Modified: 21 Oct 2019 11:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15930

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year