Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка» спеціальностей 051 «Економічна кібернетика», 051 «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "FINANCES" specialty 071 «Accounting and Taxation», specialty 073 «Management», specialty 075 «Marketing», specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activity», specialty 051 «Economics» (Economic Cybernetics), specialty 051 «Economics» (Personnel management and labour economics), specialty 292 «International Economic Relations»

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-69 Шило, Ж. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка» спеціальностей 051 «Економічна кібернетика», 051 «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "FINANCES" specialty 071 «Accounting and Taxation», specialty 073 «Management», specialty 075 «Marketing», specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activity», specialty 051 «Economics» (Economic Cybernetics), specialty 051 «Economics» (Personnel management and labour economics), specialty 292 «International Economic Relations». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-03-69. pdf (1).pdf

Download(937kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Фінанси» сприяє засвоєнню знань з теоретичних та практичних аспектів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер та ланок фінансової системи. Важливим є також ознайомлення із фінансами суб’єктів господарювання та домогосподарств, фінансового та страхового ринків. Необхідними складовими дисципліни є основи фінансового менеджменту, фінансової безпеки держави та міжнародних фінансів. Навчальний матеріал дисципліни „Фінанси” викладається в дванадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Дисципліна включає базові теми, які формують систему знань щодо об’єктивних передумов виникнення, суті, функцій та характерних ознак фінансів; структури фінансової системи і принципів її побудови; поняття фінансового механізму, його складових елементів та організаційної структури управління фінансами. Значну увагу приділено вивченню сутності податків, податкової політики і податкової системи, а також бюджету та бюджетної системи держави. Вивчення програми курсу «Фінанси» сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань розвитку суспільства. The discipline "Finance" facilitates the acquisition of knowledge of theoretical and practical aspects of the formation, distribution and use of financial resources, the principles of financial policy of the state and the mechanism of its implementation, spheres and links of the financial system. It is also important to familiarize yourself with the finances of business entities and households, the financial and insurance markets. The necessary components of the discipline are the basics of financial management, financial security of the state and international finance. The course material "Finance" is taught in twelve topics, which are combined in two content modules. The discipline includes basic topics that form the system of knowledge regarding the objective prerequisites for the origin, nature, functions and characteristics of finance; the structure of the financial system and the principles of its construction; concept of financial mechanism, its components and organizational structure of financial management. Much attention has been paid to the study of the nature of taxes, tax policy and the tax system, as well as the state budget and budget system. Studying the program of the course "Finance" will facilitate the use in practice of the students' skills and knowledge to successfully solve the financial and economic problems of social development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-69, фінанси, державні фінанси, місцеві фінанси, фінанси домогосподарств, фінансова система, податкова система, бюджетна система, фінансовий менеджмент, фінансова безпека держави, фінансовий ринок, міжнародні фінанси, finance, public finances, local finances, household finances, financial system, tax system, budgetary system, financial management, financial security of the state, financial market, international finance
Шифр: 06-03-69
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Oct 2019 08:12
Last Modified: 22 Oct 2019 08:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15945

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year