Робоча програма дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline ACCOUNTING AND TAXATION IN THE SOFTWARE «1C: ACCOUNTING» specialty 051 "Economy", 072 "Finance, banking and in-surance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities", 292 "International Economic Relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-95 Сиротинська, А. П. (2019) Робоча програма дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline ACCOUNTING AND TAXATION IN THE SOFTWARE «1C: ACCOUNTING» specialty 051 "Economy", 072 "Finance, banking and in-surance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-95 (1).pdf

Download(700kB) | Preview

Abstract

Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» є невід’ємною складовою формування спеціальних (фахових) компетентностей бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» та 29 "Міжнародні відносини". Програма курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліни фундаментальної та фахової підготовки з економіки підприємства, обліку, оподаткування, організації бізнес-процесів. Програма передбачає комплексне навчання у результаті якого студенти будуть здатними розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку та оподаткування в процесі професійної діяльності з використанням інформаційних технологій. Дисципліна носить міждисциплінарний характер. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє застосувати набуті теоретичні знання та навички в практичній роботі. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть здійснювати облікові процедури, застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління підприємством із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Accounting and taxation in the software «1C: Accounting» is considered to be an integral component of formation of professional (specialty) competence of Bachelors of Management and administration, International relations. The course program is de-signed for the students who have previously studied the fundamental and professional courses in economy, accounting, taxation and business. The program provides compre-hensive training, at the result of which, students will be able to solve complex tasks and problems in the field of accounting and taxation using information technology. It is a cross-disciplinary course. Using modern information technologies allows you to apply the acquired theoretical knowledge and skills in practical work. An the end of course students will be able to do the accounting procedures, use and form of infor-mation support of enterprise management in the information technologies

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-95, бухгалтерський облік, оподаткування, інформаційна система, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення, accounting, taxation, information system, information support, software
Шифр: 06-02-95
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Oct 2019 09:35
Last Modified: 24 Oct 2019 09:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15992

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year